نمایشگاه مجازی فارس مطالب ادمین یادآوری یک معضل بد بد بد بد

یادآوری یک معضل بد بد بد بد

اسیدپاش:سطل را در مرز خسروی تحویل گرفتم!
متن کامل بازجویی از مظنون اصلی اسیدپاشی

چاپ نشده در روزنامه جهان صنعت!!

به گزارش سایت تابناک از مظنون اصلی اسیدپاشی بازجویی شد.
مشروح این بازجویی در زیر آمده است.

بازجو: تو اسید پاشیدی؟
اسیدپاش:آره من پاشیدم

بازجو: آیا ما مجبورت کردیم بگی تو پاشیدی؟
اسیدپاش:هرگز.من خودم به صورت خودجوش اعتراف کردم که پاشیدم!

بازجو:چرا به هموطنان شریف خودت پاشیدی؟
اسیدپاش: من به هموطنانم نپاشیدم.فقط به یه هموطنم پاشیدم.

بازجو: چرا بهش پاشیدی؟
اسیدپاش: چون عاشقش بودم بهم جواب منفی داد رفت با یکی که شاسی بلند داشت ازدواج کرد.

بازجو: از کی خط می گرفتی؟
اسیدپاش: از مخابرات!

بازجو:من گفتم اینو بگو؟! دوباره می پرسم از کی خط می گرفتی؟
اسیدپاش: از سازمان جاسوسی موساد

بازجو : کی بهت سطل و تحویل داد؟
اسیدپاش:نوه دختری آریل شارون

بازجو: کجا سطل اسید رو تحویل گرفتی؟
اسیدپاش: مرز خسروی

بازجو: فقط شکست عشقی باعث شد بپاشی؟
اسیدپاش: دلیل اصلیش این بود ولی از فروش فیلم معراجی ها هم خیلی عصبانی بودم!

بازجو: بابت این کار چه وعده ای بهت دادن؟
اسیدپاش: یه روز صبح داشتم برنامه صبح به خیر ایران می دیدم که گوشیم زنگ خورد.بنیامین نتانیاهو بود.گفت سرویس های اطلاعاتی ما گزارش دادن که تو شکست عشقی خوردی.اگه دوست داری می تونی بری اسید بپاشی توی صورت معشوقه ات.اینطوری هم تو دلت خنک می شه،هم ما به مقاصد پلیدمون می رسیم.
بابت این کار 400 میلیون تومن هم بهت می دیم.اسید و سطل از ما، کار از تو!

بازجو: فکر نکردی اسیدپاشی کار زشتیه؟
اسیدپاش:توی این یک سال اخیر من خیلی ماهواره می دیدم.تحت تاثیر برنامه های ماهواره قرار گرفتم.

بازجو:بیشتر کدوم برنامه رو می دیدی؟
اسیدپاش:سریال کوزه ی گونه ی!

بازجو: دیگه با کی در ارتباط بودی؟
اسیدپاش:هیچکس همین.فقط صبح روز عملیات پادشاه عربستان بهم اس ام اس داد :
“صباح الخیر. مرحبا یا شباب”
بازجو:بعد از اسیدپاشی چی کار کردی؟
اسیدپاش:هیچی.نتانیاهو پولو برام کارت به کارت کرد رفتم هتل عباسی ناهار خوردم!

بازجو: چی مونده که نگفته باشی؟
اسیدپاش:هر چی گفته بودید گفتم.

بازجو:چه پیامی برای هم سن و سال هات داری؟
اسیدپاش: در مورد این سوال با هم صحبتی نکردیم،نمی تونم بداهه اعتراف کنم!

بازجو:آفرین خوشم اومد.

 

Leave a Reply