پس از جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر برای بررسی کاندیداهای شهرداری تهران، نام 13 کاندیدا در فهرست نامزدهای شهرداری تهران برای بررسی در شورای شهر قرار گرفت.

محسن هاشمی، آخوندی، پورسیدآقایی، غلامرضا انصاری، جهانگرد، مصطفی سالاری، واعظ مهدوی، تقوی‌نژاد،حسینی مکارم، اوسط هاشمی، مناف هاشمی، حناچی و کشت پور نامزدهای شهرداری تهران هستند.
در ادامه، پیشنهاد خارج شدن انتخاب ۵ نامزد نهایی شهرداری تهران از دستور کار شورای شهر رد شد.
سپس اسامی ۱۳ کاندیدا بر روی تابلو شورای شهر قرار گرفت و اعضا برای انتخاب ۵ نفر رای گیری کردند که در نهایت، ۵ گزینه نهایی شورای شهر برای شهرداری تهران مشخص شدند:
کشت پور ۱۴ رای
آخوندی و حناچی ۱۱ رای
انصاری و تقوی نژاد ۱۰ رای

منبع:آخرین خبر/انتخاب