گزارش سازمان جهانی کار از وضعیت دستمزدها

سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت پرداخت دستمزد کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور در سال جاری میلادی اعلام کرد: نابرابری ها در پرداخت دستمزد باعث شکاف در درآمدهای خانوار شده است.

به گزارش مهر، ILO در گزارش خود هشدار می دهد توقف رشد دستمزدها در بسیاری از کشورها می تواند به یک ابزاری برای رشد نابرابری تبدیل شود. در عین حال، تاکید شده که رشد دستمزد در سراسر جهان در سال 2013 نسبت به 2012 کاهش یافته است.

رشد دستمزدها در اقتصادهای توسعه یافته در دو سال گذشته کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. این مسئله خطر تورم منفی را در منطقه یورو ایجاد کرده است. در عین حال، وضعیت دستمزدها در اقتصادهای توسعه یافته نسبت به اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه، تا 3 برابر بهتر است.

در میان اقتصادهای در حال توسعه سال 2013 در قاره آسیا، 6 درصد رشد دستمزد ایجاد شد که این میزان در شرق اروپا و آسیای مرکزی 5.8 درصد و در آمریکای لاتین و کارائیب تنها 8 دهم درصد بوده است.

در شرق میانه رشد دستمزد 3.9 درصد بوده اما این میزان در آفریقا تنها 9 دهم درصد پیشرفت داشته است. در بخش بهره وری نیروی کار نیز با شکاف رو به رشدی بین دستمزد و بهره وری مواجه هستیم اما سهم بهره وری نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشورها نسبت به بهره وری سرمایه در حال افزایش است که این مسئله در اقتصادهای توسعه یافته نمود بیشتری دارد.

این روند بدان معنی است که کارگران و خانواده های آنها سهم کمتری از رشد اقتصادی کشورها را دریافت می کنند و در نقطه مقابل، سهم صاحبان سرمایه در حال افزایش است. به صورت کلی دستمزد در خانوارهای کشورهای در حال توسعه، در حال ظهور و حتی توسعه یافته به عنوان یک منبع عمده درآمد شناخته می شود.

در اقتصادهای توسعه یافته، دستمزدها 70 تا 80 درصد درآمد خانوار را تشکیل می دهد اما این سهم در مورد خانوارهای کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال ظهور، 50 تا 60 درصد است که این وضعیت در مورد مکزیک دیده می شود. البته سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشورهایی مانند فدراسیون روسیه، آرژانتین، پرو و شیلی حدود 40 درصد و در ویتنام 30 درصد است.

سازمان جهانی کار در این گزارش آورده است: در بسیاری از کشورها، نابرابری ها با توزیع نامناسب دستمزدها و فرصت های اشتغال شروع می شود. این اتفاق در مورد برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و اسپانیا افتاده است.

با این حال نابرابری ها در برخی کشورها مانند برزیل، آرژانتین و فدراسیون روسیه در بخش دستمزدها و افزایش اشتغال نیروی کار در حال کاهش است. به صورت کلی زنان، مهاجران و کارگران شاغل در اقتصادهای غیررسمی بیشتر در معرض نابرابری هستند.

Leave a Reply