کسری بودجه 10هزار میلیارد تومان شد
گزارش ریز دخل‌وخرج 9ماهه دولت

گزارش دخل‌وخرج ۹ماهه دولت نشان می دهد،دولت در این مدت ۶۳۷۸۱میلیارد تومان درآمد غیرنفتی، ۱۰۱هزار میلیارد تومان هزینه جاری، ۵۱هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۲۳۵۴۲میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۱۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

جزئیات گزارش دخل و خرج 9 ماهه دولت مستند به گزارش های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است.

کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومان شد

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه ای دولت در 9 ماهه سال جاری نشان می دهد، دولت تا پایان آذرماه 63781 میلیارد تومان درآمد و 101 هزار و 164 میلیارد تومان هزینه جاری داشته است که از کسری 38442 میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه خبر می دهد.

در بخش دارایی های سرمایه ای نیز واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمده آن درآمد نفت است، به 51231 میلیارد تومان و تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پرداخت عمرانی به 23542 میلیارد تومان در 9 ماهه امسال رسیده است که خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای بالغ بر 27689 میلیارد تومان می شود.

بر اساس این گزارش، تراز عملیاتی و سرمایه ای که ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭیی‌ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣایه‌ای به دست می آید، در 9 ماهه سال جاری به منفی 10 هزار و 753 میلیارد تومان رسیده که از آن به کسری بودجه تعبیر می شود.

صرفه‌جویی 10هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه جاری

هزینه های جاری دولت در پایان آذرماه امسال به رکورد 101 هزار و 164 میلیارد تومان رسید که رشد 26.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

هزینه های جاری 9 ماهه دولت در سال گذشته 79 هزار و 862 میلیارد تومان بوده است.

سقف هزینه های جاری مصوب دولت در قانون بودجه 93 برای یک سال بیش از 148 هزار میلیارد تومان است که دولت در 9 ماهه بنابر سقف مجاز تا 111 هزار میلیارد تومان می توانست هزینه جاری داشته باشد که از این رقم 10 هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته است.

کسری 4800 میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت

بر اساس قانون بودجه 93، دولت باید امسال 70 هزار و 254 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که طی 9 ماه این رقم باید به 52 هزار 690 میلیارد تومان برسد.

این درحالی است که عملکرد بودجه ای دولت نشان می دهد، درآمد مالیاتی دولت تا پایان آذر ماه به 47 هزار و 872 میلیارد تومان رسیده که نشان از کسری 4800 میلیارد تومانی دارد.

در عین حال، درآمد مالیاتی دولت طی 9 ماهه امسال نسبت به رقم 31490 میلیارد تومانی سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.

9400 میلیارد تومان بودجه عمرانی در جیب دولت ماند

سقف بودجه مصوب عمرانی دولت در سال 93 بیش از 43 هزار و 972 میلیارد تومان است که سهم اعتبار قابل تخصیص در 9 ماه حدود 33 هزار میلیارد تومان می شود.

این در حالی است که دولت در 9 ماهه امسال 23542 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص داده و 9400 میلیارد تومان تخصیص پیدا نکرده است.

در عین حال عملکرد بودجه عمرانی دولت در مقایسه با رقم 8977 میلیارد تومانی 9 ماهه پارسال بیش از 162 درصد رشد داشته است

منبع: تسنیم

Leave a Reply