در مورد ریزش مو و کچل شدن

امروزه مشخص شده که یکی از عوامل اصلی در ریزش مو وابسته به کروموزوم های جنسی‌ست.

انسان دارای ۴۶ کروموزم  DNA هست، که دو تا از آن‌ها مشخص کننده‌ جنسیت شماست: کروموزم X و Y.

شاخص جنسیت مونث جفت کروموزم X و برای جنسیت مذکر کروموزم X و Y.

مطالعات نشان داده که موثرترین ژن در ریزش مو فقط درون کروموزم X قرار گرفته است. در صورتیکه شما مذکر باشید یک کروموزم X از مادر خود گرفتید و همچنین یک کروموزم Y هم از پدر خود دریافت کردید، از سوی دیگر، اگر از پدر هم X می‌گرفتید، جنسیت شما مونث شده بود. پس اگر یکی از کروموزم های X مادر شما دارای ژن ریزش مو باشد، شما هم به احتمال ۵۰/۵۰ آن ژن را از مادر خود دریافت کردید.

در این حالت ریزش مو برای مردها مقداری وراثتی‌ست و از سمت مادری منتقل می‌شود. خانم‌ها، در سمت دیگر باید دو کپی از این ژن را دریافت کنند ، هر کدام روی یکی از کروموزم‌های X تا به صورت فیزیکی دچار ریزش مو شوند. بنابراین اگر مادر شما دارای این ویژگیست به این معنی هست که حتما یک کروموزم X ناقل این ژن رو به شما منتقل کرده است. پس برای چه گفتیم که به پدربزرگ مادریتان نگاه کنید؟

اگر ایشان به طور واضح خصوصیت کچلی مردانه را داشته باشد، مادر شما کمِ کم یک کروموزوم حاوی ژن ریزش مو را دارد که از پدرش به ارث برده. چون برای دختر داشتن مرد حتما کروموزوم X را رها کرده، نه Y را. ولی نکته قابل توجه این است که این مسئله فقط یکی از عوامل مرتبط با ریزش موست. گرچه به نظر می‌آید که مهم‌ترین آن‌هاست. ولی مطالعات زیادی حاکی از این است که ژن‌های دیگری نیز که مرتبط با مو هستند که اصلا وابسته به جنس نیستند، مانند برخی از آن‌ها که روی کروموزم Y قرار دارند. بدین معنی که می‌توانند  هم از مادر و هم از پدر منتقل شوند.

 به غیر از تمامی این‌ها، مطالعات دیگری نشان داد‌ه‌اند که ریزش مو به عوامل دیگری مانند سن، ورزش، تغذیه و حتی میزان استرس هم مرتبط است. پس یک نگاه اجمالی به موهای پدربزرگ مادری خود ممکن نشان دهنده آینده ریزش موهای شما باشد ولی کله‌ پر موی پدربزرگتان هم تضمین کننده کچل نشدن شما نیست.

 ترجمه: رایان

ویرایش : بابک راستی

منبع: گمانه

Leave a Reply