صد دلار

یک بسته صد تایی صد دلاری

اصلا صد هزار دلار

یک میلیون

میلیارد

آقا آخرش، یک ترلیون (هزار میلیارد) دلار شبیه به چیه؟

$100

تصویر بالا همانطور که خودتان می دانید یک اسکناس صد دلاری است، هر کسی به راحی می تواند یک اسکناس (مثلا صد دلاری) را در ذهن خود مجسم کند زیرا همه ما تجربه داشتن آن را در دستان خودمان داشته ایم.
زمان احمدی نژاد، اکثر قریبا به اتفاق مردم، حقوق یا درآمد ماهانه آنها همین مقدار بود.

 

$10,000

تصویر بالا هم همانطور که به راحتی تصور یک تکه اسکناس است نیز می توان در ذهن تصور کرد، باز هم با همان دلایل بالا. این یک بسته صد تایی است.$1,000,000 (one million dollars)

چیدن ده بسته صد دلاری در کنار هم گرچه عدد بزرگی است، دقیقا معادل صدهزار دلار (اگر هر دلار 3500 تومان امروزی باشد، سیصدو پنجاه میلیون تومان) اما در ابعاد انسانی کوچک به نظر می رسد.

$100,000,000 (one hundred million dollars)

اما با ده برابر کردن آن، یعنی یک میلیون دلار، حال اندازه آن ترسناک است. این مقدار توسط یک انسان معمولی قابل حمل نیست، ابعاد آن بر روی یک پالت به ابعاد تقریبی یک متر مربع است!! و برای حمل آن نیاز به وانت باری می باشد.

$1,000,000,000 (one billion dollars)

یک میلیارد دلار، باید حتما توسط کامیون یا تریلی حمل شود.

هزار برابر یک میلیارد را یک تریلیون می نامیم. تصویر زیر یک ترلیون دلار است. بسته های صد دلاری.

$1,000,000,000,000 (one trillion dollars)

آیا می دانید درآمد نقت ایران چقدر است؟

Leave a Reply