آرمان نوشت:

شنیده شد که مهدي موسوي نژاد طراح طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس تصريح كرد: در حال حاضر طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت با راي مثبت نمايندگان مجلس آغاز شده است و تمام زواياي اين طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: در بحث سهام عدالت، يك عده‌اي با سوءاستفاده ميلياردر شده‌اند، سهامي كه عدالت نام دارد، اكنون به فرصتي براي مديران با رانت‌هاي ميلياردي تبديل شده است. در واگذاري‌هاي سهام عدالت بي‌عدالتي صورت گرفته است و ابهامات در اين زمينه وجود دارد كه در آينده مشخص خواهد شد.

در پشت پرده تخلفات صورت گرفته كه فرد متخلف به هيچ كجا و هيچ نهادي پاسخگو نبوده است. به گفته موسوي نژاد در گفت‌وگو با ميزان، رانت در واگذاري‌ها، شفاف نبودن نحوه واگذاري، نوع شركت‌ها، تعداد سهام و ميزان سود از ضعف‌هاي سهام عدالت است كه اكنون سبب شده تا مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي استاني سهام عدالت از فرصت سوءاستفاده‌كنندگان و يك شبه به پول و ثروت كلان دست پيدا كنند.

Leave a Reply