نمایشگاه مجازی فارس علم و تکنولوژی کشف شواهد مستقیم از همدردی مغز

کشف شواهد مستقیم از همدردی مغز

کشف شواهد مستقیم از همدردی مغز

بر اساس یافته های محققان بریتانیایی، تصویربرداری‌ها از مغز نشان می‌دهد که برخی افراد نسبت به درد یا جراحت دیگران واکنش‌های فیزیکی نشان می‌دهند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، محققان با استفاده از یک نوع تصویربرداری MRI به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد، نقاطی از مغز بعضی افراد که مربوط به حس کردن درد هستند، با مشاهده درد و جراحت دیگران فعال‌تر می‌شوند.

این یافته‌ها می‌توانند راهی را برای درمان دردهایی که افراد بدون داشتن هیچ مشکل جسمی تجربه می‌کنند، پیش روی محققان قرار دهند.

محققان می گویند: کسانی که اینگونه دردها را تجربه می‌کنند، بدون وجود هیچگونه عامل فیزیکی احساس درد دارند.

آنها بر همین مبنا تصمیم گرفتند آزمایش کنند و ببینند آیا مغز افرادی که این گونه دردها را دارند مانند مغز افراد عادی به تصاویر مربوط به درد و جراحت واکنش نشان می‌دهند یا خیر.

آنها به 108 دانشجو تصاویری را نشان دادند که نشان از درد در خود داشتند، مثل تصویر ورزشکاری که مصدوم شده و درد می‌کشد یا بیمارانی که دارو به آنها تزریق می‌شد. حدود یک سوم از داوطلبان گفتند که حداقل با دیدن یک تصویر نه تنها ناراحت شده‌اند بلکه در همان نقطه‌ای که فرد نشان داده شده درد می‌کشیده، احساس درد کرده‌اند.

سپس از مغز 10 نفر از این افراد و 10 نفری که واکنش نشان نداده بودند تصویربرداری شد و محققان دریافتند که مراکز عاطفی مغز هر دو گروه با دیدن این تصاویر فعال‌تر می‌شد ولی نقاطی از مغز که مربوط به درد می‌شوند، در مغز کسانی که واکنش نشان داده بودند فعال‌تر بود.

همچنین این افراد گفتند که از دیدن فیلم‌های ترسناک یا تصاویر ناراحت کننده در اخبار نیز پرهیز می‌کنند تا درد احساس نکنند. این یافته‌ها در مجله Pain به چاپ رسیده‌ است.

 

Leave a Reply