بهمن دارالشفایی یک پیشنهاد خوب داده که بد نیست هم به آن عمل کنیم و هم به اشتراک بگذاریم.
خلاصه‌اش این است که اگر در موقعیتی هستید که در مورد هدیه نوروزی شرکت یا سازمانتان تصمیم می‌گیرید، به‌جای سررسید یا چیزهای رایج و بلااستفاده دیگر، کتاب‬ هدیه بدهید که هم ماندگار است و هم امکان دارد کسی در طول سال یا سال‌های بعد لایش را باز کند و بخواند.

Leave a Reply