کاپیتولاسیون در اصل از لغت لاتینی گرفته شده و به معنای تسلیم شدن یا “سرسپردگی” است.

همه ما ایرانی ها معنی خاص کاپیتولاسیون در سیاست را می دانیم، اما در اینجا اصطلاح کاپیتولاسیون در اقتصاد توضیح داده می شود.

 وقتی سهامداران از به دست آوردن سودهای آینده خود در بازار سهام پشیمان می شوند و دارایی خود را ناگهانی به معرض فروش می پذارند تا تلاش کنند از بازار سهام خارج و به بازارهایی با ریسک کمتر وارد شوند، مانند آنچه در بازار اوراق بهادار تهران پس از اعلام نتایج وین/ژنو اتفاق افتاد، کاپیتولاسیون نامیده می شود.

این سقوط تیز و ناگهانی نمودار (هیجانی) در حجم عظیم رخ می دهد و نشانه ترس عمومی است.

تفکر غالب در کسانی که فروش کاپیتولاسیونی دارند بر این است که از این فروش به تهاتر خوبی رسیده اند.به عبارت دیگر، سرمایه گذاران عقیده دارند که کاپیتولاسیون نشانه کف بازار است.

Leave a Reply