کارنامه و سرنوشت یوسف خوش‌کیش آخرین رئیس بانک مرکزی دوران پهلوی
گفت‌و‌گو با الله‌وردی رجایی‌سلماسی درباره استقلال‬ بانک مرکزی پیش از انقلاب

مهدی ‫‏سمیعی‬ رئیس بانک‬ مرکزی کشور در دهه 40 روزی به خدمت شاه رسید که او در درون اتاق مجلل خود با اسدالله علم و شریف‌امامی بر سر عزل رئیس بانک ملی به شور و مشورت مشغول بود. می‌گوید: «دیدم راجع به رئیس بانک ملی ایران صحبت می‌کنند. گفتم قربان فکر نمی‌فرمایید که بهتر است با رئیس بانک مرکزی صحبت بشود؟ گفتند چطور؟ گفتم اگر شکایتی هست از آقای ‫‏خوش‌کیش‬ بی‌زحمت بفرمایید من رسیدگی بکنم اما من می‌توانم به شما صراحتاً بگویم که بدانید که خوش‌کیش اگر در مریکا‬ یا انگلیس‬ بود هیچ‌وقت به او چنین پستی نمی‌دادند. چنان که به من هم در جاهای دیگر پست رئیس بانک مرکزی را هیچ‌وقت نمی‌دادند. اما در حال حاضر در ایران شما خوش‌کیش را از بانک ملی بردارید یک نفر ندارید که جایش بگذارید. من به شما بگویم به عنوان رئیس بانک مرکزی به عنوان کسی که تو این کار هست هیچ‌کس را شما پیدا نمی‌کنید که بانک ملی را بتواند برای شما اداره کند. گفتند شما این‌طور فکر می‌کنید؟ گفتم قطعاً این‌طور است. اعتقاد من تنها نیست. از هر کسی دل‌تان می‌خواهد بپرسید ولی استدعا می‌کنم خوش‌کیش را از بانک ملی‬ برندارید.»

اگر آن روز هم مهدی سمیعی از یوسف خوش‌کیش دفاع حرفه‌ای نکرده بود، پیشینه و سابقه طولانی او در بانک ملی و پیش از آن در بانک سپه او را در بین دیگر مدیران بانک سرآمد کرده بود. یوسف خوش‌کیش نه عالم اقتصادی بود و نه به سیاست‌های مالی زمان خود اشراف داشت اما کارآزموده و خاک‌خورده بانک ملی بود. شاید به همین جهت هرگز نتوانست در برابر انتظارات و بخشنامه‌های دستوری دولت و شاه مقاومت کند. تسلیم او در برابر خواست آمرانه شاه برای تکثیر و انتشار اسکناس‬ در روزهای سرنگونی دستگاه پهلوی اگرچه همه اتهام او را در بر نمی‌گرفت اما می‌توان آن را یکی از دلایل اصلی و البته اعتراضات مردم در بهمن‬ 57 دانست.

Leave a Reply