چگونگی تغییر طرز فکر

عدم تمایلِ اقرار به اشتباه؛

یکی از خطرناک ترین تعصبات شناختی همراه با مغلطه های منطقی است که باعث می شود فکر کنیم از دیگران پراستعدادتر هستیم. این مسئله منجر می شود تا متوجه قضاوت های اشتباه خود نگردیم، مگر این که به شکل واقعی به روی رفتار و ذهنیات خود تمرکز بیشتری داشته باشیم. هنگامی که با مشاهدۀ منصفانه تر از خود متوجه رفتارمان در این زمینه می گردیم، آنگاه می فهمیم که می توانستیم تنها با اقرار به اشتباه، در بسیاری از مواردی که همراه با بحث های مغلطه آمیزی بود از هرز انرژی ارزشمندمان پرهیز کنیم.

با مشاهدۀ رفتار خود، توانایی درک کم عقلی مسخره ای را پیدا می کنیم که تا حد امکان تمایل به اثبات محق بودنمان در موضوعات را دارد. به طور کلی بهتر است که مراقب محق بودنمان در مورد اختلاف نظر در موضوعات مختلف را داشته باشیم و در غیر این صورت توانایی به روز رسانی باورهای خود را، در هنگامی که شواهد نشانگر زمان تغییر طرز فکر را یادآوری می کند، نخواهیم داشت.
در ادامۀ این متن، شش روش برای درک اشتباهات ذکر می شود.

به اعتقادات فعلی خود نچسبید
گاهی چنان به ایده های خود می چسبیم که فکر می کنیم جزیی از وجود ما هستند و هنگامی که یکی از ایده هایمان در معرض تعارض از جانب دیگران قرار می گیرد، احساس می کنیم که به شخصیتمان توهین شده و در نتیجه به طور خودکار حالت دفاعی به خود می گیریم.. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است که همواره خود را برای بررسی گزینه های دیگر آماده نگاه داریم. در این حالت، مشاهدۀ بیرونی خود، به صورتی که فکر کنید از بدنتان چند قدم دورتر ایستاده اید، برای درک شناسایی ایده ها بسیار یاری دهنده است.

فکر کنید که اختلاف نظر خصمانه نیست و برای رسیدن به یک هدف مشترک بحث می کنید
هنگامی در حالت بحث با کسی هستید، تلاش کنید که گفتگو را در چارچوب یک همکاری به منظور کشف حقیقت بنگرید. در این صورت شما به شکل خودکار به دنبال پاسخ صحیح هستید و برنده یا بازنده شدن معنایی ندارد. بهتر است این را بدانیم که برای کشف حقیقت باید از وکالت شیطان، یا برنده شدن در بحث به هر قیمتی، دست بکشیم. وکالت شیطان باعث می شود که به برنده شدن عادت و از کشف و پذیرش حقیقت دور شویم.

اشتباه خود را تجسم کنید
این نکته را «ایلیزر یوکواسکی»، وبلاگ نویس، نویسنده و وکیل امریکایی، عنوان نمود. او پیشنهاد می کند؛ قبل از قضاوت بر ادعایی که براینان نامطلوب است، واکنش خود را در مقابل موضوعی که اگر درست باشد، تجسم کنید. وی می گوید: “یک حالت ناراحت کنندۀ آزمایش دهنی این است که در نظر بگیرید طرف بحث شما درست می گوید. شاید در ابتدا مشکل باشد ولی در صورت تمرین و تکرار بسیار کارساز خواهد بود.”

نگرش خود را امتداد دهید
اذعان به اشتباه ممکن است که در کوتاه مدت ناخوشایند به نظر برسد ولی شامل منافع در دراز مدت است. اگر مردم بدانند که شما مایل به تصدیق نکات موجه هستید، در هنگام درست نبودن نظراتشان، به جای لجاجت در مقابل شما، اعتراضتان را جدی می گیرند. بنابراین تایید نقطه نظرات صحیح از جانب شما می تواند سرمایه گذاری ای برای متقاعد کردن مردم در زمانی که شما محق هستید، باشد.

خود را برای هدفمند بودن، و نه محق بودن، تشویق نمایید
بخش عمده ای از مشکل بودن تغییر ذهن این است که ما همواره خود را محق بودن، محدود کرده ایم. هنگامی که محق باشیم، به ما احساس غرور دست می دهد و برعکس در هنگام اشتباه، ناامید و شرمنده می شویم. غرور و ناامیدی می توانند ابزار مهمی در ایجاد انگیزه برای محق بودن باشند پس بهتر است که از آنها کمتر استفاده کنیم. در عوض احساس غرور و افتخار در هنگام منصفانه فکر کردن می تواند بسیار مفید باشد.

اگر نمی توانید بر غریزۀ رقابتی خود غلبه کنید، از آن به گونۀ بهتری استفاده کنید
در بعضی موارد نمی توان بر محق بودن خود غلبه کرد. در این گونه شرایط می توان خود را به سوی اهداف سازنده تری هدایت نمود. برای نمونه اگر نقطه نظری را قوی از نظرات خود یافتید، به آن اعتراف کنید و به خود یادآور شوید که باورهای جدیدی را می توانید در بحث های آینده به کار گیرید.

ترجمه، تلخیص و برداشت: فرشاد سجادی
آکادمی تفکر

منبع: http://rationallyspeaking.blogspot.ca/2010/02/how-to-want-to-

Leave a Reply