چگونه یک ایرانی را بشناسیم؟
شناختن ایرانیان در داخل ایران کار ساده ای است. آنچه سخت است این که در ایران چگونه یک غیرایرانی را بشناسیم، چون یک غیرایرانی اعم از اروپایی یا ژاپنی یا عرب یا افغان؛ نه لباس شان با بقیه ایرانی ها فرق می کند، نه رفتارشان، حتی رانندگی یک انگلیسی هم بعد از دو سال زندگی در ایران، اگر در تصادف نمیرد زنده بماند، مثل بقیه ایرانی ها خواهد شد. اما چگونه می توانیم در بیرون ایران، یک ایرانی را بشناسیم:


اول، روش بلند حرف زدن:

بطور عادی وقتی در یک جایی مانند متروی پاریس، محوطه عمومی واتیکان، رستورانی در آلمان، پارکی در سوئیس، یا خیابانی در آمریکا وقتی سه نفر با صدای بلند حرف می زنند، یا ایرانی هستند، یا عرب. کسی که ایرانی یا عرب نیست، نمی تواند تشخیص دهد که این افرادی که دارند با صدای بلند برخلاف همه مردم با هم حرف می زنند، ایرانی هستند یا عرب، ولی عربها و ایرانی ها می توانند از زبان تشخیص بدهند که آدمهایی که بلند فریاد می زنند یا در هنگام خندیدن با صدای بلند قاه قاه می زنند عرب اند یا ایرانی. میزان بلند بودن صدا با زمان خروج فرد از کشور رابطه مستقیم دارد. اگر کسی یک هفته قبل از ایران بیرون آمده باشد، موقع حرف زدن در مکان های عمومی فریاد می زند، اگر شش ماه قبل بیرون آمده باشد، با صدای بلند حرف می زند و می خندد و اگر سه سال قبل بیرون آمده باشد، فقط کمی بلندتر حرف می زند. در مورد ایرانیانی که بیش از سی و پنج سال است از ایران خارج شدند، تن صدا تغییر نمی کند. اگر هزار سال هم بیرون ایران زندگی کرده باشند، همچنان صدایشان بلند است.

دوم، از روی قیافه مردان:

در خیابانی در سوئیس یا پاریس یا آمریکا مردی را می بینید که شبیه ایرانی هاست. در این حالت دو امکان وجود دارد، یا ایرانی است یا ایرانی نیست. دستتان را برایش بلند کنید و به او بخندید و با دست سلام کنید، اگر به شما محل نداد و به سرعت رفت، مطمئن باشید ایرانی است، اگر لبخند زد و برایتان دست تکان داد به احتمال نود درصد یونانی است، یونانی ها از نظر قیافه شبیه ایرانی ها هستند، فقط فرقشان این است که سلام می دهند. البته ده درصد هم احتمال دارد که یک نفر برایتان دست تکان بدهد و لی از ایرانیان نسل سوم باشد، چون پس از مدتها زندگی با فرنگی ها، دیگر از بقیه ایرانیان فرار نمی کند.

سوم، از روی قیافه زنان:

از روی قیافه زنان نمی توانید هیچ وقت بفهمید که آن زن ایرانی است یا نه، ممکن است فکر کنید که هر زنی که چشم هایش شبیه شرقی ها باشد و موهایش بور باشد، حتما ایرانی است، ولی این احتمال درست نیست، چون زنان عرب هم موهای شان در خارج از کشورشان بور است. البته یک احتمال قوی وجود دارد، اگر زنی موهایش بور بود، چشمانش مشکی بود و انگلیسی را بدون لهجه حرف می زد؛ به احتمال زیاد ایرانی است.

چهارم، در هنگام حرکت:

گاهی اوقات شما می توانید از نحوه حرکت افراد بفهمید که ایرانی هستند یا نه. این موضوع خیلی راحت است، وقتی کسی در خیابان حرکت می کند، سه حالت دارد؛ یا زمین را نگاه می کند که در این حالت احتمالا بیخانمان است و دنبال چیزی می گردد. یا روبرویش را نگاه می کند و در این حالت ایرانی نیست، یا سرش رو به بالاست و دماغش رو به آسمان است که تقریبا مطمئن می توانید باشید که ایرانی است.

پنجم:

از طبقه دوم یک ساختمان اگر به پیاده رو نگاه کنید، می توانید مطمئن باشید که هر کسی که شما را از پائین نگاه کند، در واقع سرش به بالاست، و ایرانی است. اگر از همان روبرو به طبقه دوم بقیه ساختمان ها نگاه کنید احتمالا آدمهای دیگری را می بینید که دارند به خیابان نگاه می کنند، به احتمال زیاد آنها هم ایرانی هستند و دارند دنبال بقیه ایرانی ها می گردند!

ششم، در هنگام رانندگی در آلمان:

از راننده ای در خیابان سبقت قانونی می گیرید، اگر لبخند بزند ممکن است ترک یا فرانسوی یا انگلیسی یا بلژیکی باشد، چون می خواهد به شما ثابت کند که خیلی آدم متمدنی است، اگر لبهایش تکان بخورد، حتما آلمانی است، چون دارد به شما فحش می دهد که چرا رفتید به آلمان و دارید کشورش را به گند می کشید، اگر هم لبخند بزند و هم لبهایش تکان بخورد ایرانی است، چون هم فحش می دهد، هم تلاش می کند نشان بدهد آدم متمدنی است. (پارادوکس)

Leave a Reply