بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که تمام پارامتر های زیر را در خود داراست:

١- سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن

٢- سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه (آداب معاشرت- روابط اجتماعی احسن)

٣- سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی درآمد (چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت خرج)

۴- سواد رسانه: اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر است؛ توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای

۵- سواد آموزش و پرورش: توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن

۶- سواد رایانه: توانایی استفاده از مهارت های هفت گانه رایانه ICDL ( مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها، واژه پردازی

و اما من نخودم شخصا مورد دیگری را به این لیست اضافه می کنم: سواد خواندن و نوشتن و سخن گفتن؛ مسلما نوشتن غلط املایی، خواندن اشتباه و تلفظ اشتباه کلمات، عدم استفاده صحیح کلمات در محاوره های روزمره، عدم توانایی درک مطلب متون و … نمی تواند شخصی را با سواد جلوه دهد.

ما چه میزان باسوادیم..!؟؟

Leave a Reply