“به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز!”

صادق هدایت


 

“ﻭﻗــﺘﯽ ﺷــﻤﺎ ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ، ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ،
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ!”

گابریل گارسیا مارکز


“گاهی راحت تر آن است با وجودِ اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید ، تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید.”

همه نام‌ها – ژوزه ساراماگو


“مادرم همیشه می گفت یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد، باید دائم کار کند وگرنه به محض اینکه بیکار شود فورا به عشق فکر خواهد کرد …”

دفترچه ممنوع ــــ آلبا دسس پدس


“بزرگتـــرین اشتباه زندگیـــــم اونجـــا بود که فکر کـــــردم:
اگه کـــاری با بقـــیه نداشــــته باشــم بقیــه هم کاری با مــــن ندارن!”

وودی آلن


“کار سخت و حیرت آور برای آدم این است که بتواند میان مردم باشد و آدم خوبی باشد.”

این مردم نازنین – رضا کیانیان


“کاش فقط دوستم بودی!
می رفتیم گردو بازی و کیف می کردیم
عشق تنها حماقتی بود که تنهاترمان کرده است…”

هادی قنبرزاده – پس کوچه های شعر

Leave a Reply