چرا خواب عمیق مردان در 50 سالگی کمتر می‌شود؟

میزان ترشح این هورمون از سن 30 سالگی به بعد هر سال یک تا دو درصد کاهش پیدا می‌کند و به همین روال در سن 40 سالگی کیفیت و میزان خواب مردان کمتر می شود.

به گفته پژوهشگران دپارتمان روانشناسی در دانشگاه مونترال که یافته‌های خود را در کنفرانس انجمن فرانسوی زبان «پورلی ساوویر» ارائه کردند، بین کاهش این هورمون و کم شدن میزان خواب در مردان میانسال رابطه مستقیم وجود دارد. این محققان دریافته‌اند که خواب عمیق مردان در سن 50 سالگی کمتر می‌شود.

این اولین پژوهشی است که در آن رابطه فوق کشف شده است. تحقیقات نشان داده است که در مردان جوان خواب عمیق 10 تا 20 درصد از کل سیکل خواب را تشکیل می‌دهد در حالی که در سن 50 سالگی این میزان به 5 تا 7 درصد کاهش پیدا می‌کند و تا سن 60 سالگی خواب عمیق در مردان از بین می‌رود.

در این پژوهش هیچ ارتباطی بین سایر بخش‌های سیکل خواب و کاهش این هورمون شناسایی نشده است.

پژوهشگران می‌گویند کمبود خواب مشکلی جدی است که می‌توان آن را با میزان مناسب تستوسترون درمان کرد.

Trouble Sleeping? It May be Due to this Hidden Culprit , INSIDERSHEALTH
ISNA

Leave a Reply