چرا بايد به اجبارهاي زندگي نه گفت!

چرا ما به عرفهاي نادرست جامعه مي بايست معترض باشيم و سكوت ما چه آسيبي را به همراه خواهد آورد؟ حتما مثال قورباغه و ديگ آب را به ياد داريد، دیگی را از آب سرد پر کرده و قورباغه ای را به درون آن می اندازیم.اگر گرما آب را به كندي افزايش دهيم، قورباغه به هیچ وجه متوجه آن نمی شود دمای آب مرتب افزایش مي يابد تا اينكه به نقطه جوش مي رسد و قورباغه بدون هيچ واكنشي پخته مي شود اما اگر اين آزمايش را با آبي كه از ابتدا داغ است انجام دهيم مي بينيم كه قورباغه به سرعت از آب خارج مي شود.

نتیجه ای که این آزمایش به دست می دهد این است: اگر تغییرات دما و یا هر تحول دیگر برای هر موجود به نحوی کند پیش آید، قورباغه یا هر موجود دیگر، به تدریج زیر بار تغییرات رفته و در او یا آنها شعور مخالفت و یا عکس العمل و یا حتی انقلاب ظهور نخواهد کرد.

حال اگر به اتفاقاتی که در جامعه خودمان رخ مي دهد نگاه كنيم، شرایط اجبار شده بر قورباغۀ در حال پخت را پیدا مي كنيم.

تمام افراد به تدریج و به طور قطعی در چهار چوبهای اجباری قرار گرفته اند. چهار چوبهایی كه امروز عرف ها و اجبارهاي نادرست جامعه ما محسوب مي شود، در كنار اين اجبارها، ارزشها نيز به تدريج رنگ باخته اند وضد ارزشها جاي آن را گرفته اند. رشوه، رانت، دروغكويي، خشونت ،عدم مخالفت با سربازي اجباري، عدم واكنش به تلفات تصادفات، عدم نپذيرفتن حق زن و …. جامعه ما با يك روند تدريجي در حال پذيرفتن است ، جامعه از تغيير مي هراسد، جامعه اعتماد خود را به ديگران از دست مي دهد و تنها به فكر رهايي خويش از مشكلات است بي آنكه بداند در راه اشتباهي گام بر مي دارد چون راهي كه سلامت جامعه را به خطر بياندازد بي شك سلامت و آينده فرد فرد آن را نيز حفظ نخواهد كرد.

از همين روست كه بايد در آگاهي رساني و مخالفت پيش قدم باشيم و ديگران را نيز به آن تشويق كنيم، براي يك ايران آزاد و آباد اولين قدم نپذيرفتن و اعتراض كردن است.

Leave a Reply