نمایشگاه مجازی فارس مطالب خواندنی تاریخی پیش بینی سال ۲۰۵۰-داستان عبرت آموز

پیش بینی سال ۲۰۵۰-داستان عبرت آموز

عید کریسمس سال ۲۰۵۰ هست، من اکنون ۵۵ ساله هستم آنقدر پیر شدم دیگه توان حرف زدن و ایستادن ندارم ۸۰ ساله بنظر مي رسم.

بيماري وخيم كليه دارم، چون آب اندكي مي نوشم و ميدانم كه زمان زيادی از عمرم باقي نمانده. امروزه من يكي از پيرترين افراد جامعه هستم. به ياد دارم وقتي كودكي بودم همه چيز خيلي متفاوت بود. بچه های ۳۰ ساله من ۵۵ ساله بنظر میرسد. من از آب تني در رودخانه ها و دوش گرفتن و ماندن چند ساعتی زیر دوش حمام لذت مي بردم، امروزه با یک لیتر آب باید دوش بگیرم.

باید بدون استفاده از آب سرمان ر ا تميز نگه داريم. در آن زمان ما، ماشين هایمان را با آب لوله كشي مي شستیم!!!

امروزه بچه ها باور نمی كنند كه ما آب را اين چنين اصراف مي کردیم. من هشدارهايي را كه در آن مي گفتند آب را هدر ندهيد، به خاطر مي آورم. اما هيچ كس توجه نمي كرد و فكر مي كردیم كه آب هرگز تمام نمي شود. امروزه تمام رودخانه ها، سد ها،درياچه ها و ساير منابع آب تمام يا خشكيده اند يا آلوده شده اند. صحراهاي بزرگ جايگزين مناظر طبيعي اطراف ما شده اند.

۱۸ استان از ۳۱ استانی که در سالهای ۲۰۱۵ داشتیم الان دیگر لم یزرع و غیرقابل سکونت بوده و در تمام مناطق که وضعیت بیابانی و کویری دارند عفونت هاي گوارشي، بيماري هاي پوستي و ناراحتي هاي سيستم كليوي عامل اصلي مرگ و مير شده است. صنعت بخاطر عدم تامین آب مورد نیاز نیمه تعطیل شده و بيكاري چشمگير بوده،

كارخانجات تصفيه آب كه آب قابل شرب از فاضلاب و آب های آلوده توليد مي كنند، مراكزاصلي اشتغال شده اند. هرج و مرج و حمله براي تهیه آب در خيابان ها رواج يافته و امري عادي شده بیشتر تنش های بین المللی بر سر منابع آب هست. سرانه آب ما زیر ۳۰۰ مترمکعب در سال رسیده که در سال ۲۰۱۴ درحدود ۱۷۰۰ متر مکعب بود.

هشتاد درصد غذاي انسان ها در روز از مواد مصنوعي تهيه مي شود و میوه ها گلخانه ای هستند. در گذشته مقدار آب توصيه شده براي شرب هر ۸ فرد ليوان آب بود، امروزه من فقط یک ليوان آب مینوشم. لباس ها اکثرا جهت صرفه جوی در مصرف آب يكبار مصرف مي باشند، كه آن هم باعث افزايش مقدار زباله ها شده است. ما مجبوريم ازسپتيك تانك ها برای فاضلاب استفاده كنيم چون سيستم هاي تصفيه فا ضلاب شهری به دليل كمبود آب كار نمي كنند. مقاومت بدني انسان ها نيز تحليل رفته است و چين و چروك ناشي از كم آبي در پوست انسان ها زياد شده است، بسياري از بچه ها با عقب ماندگي و جهش هاي ژني بعلت آلودگی آب و موادغذایی متولد مي شوند.

WHO(سازمان بهداشت جهانی) این موضوع را به ایران در سال ۲۰۰۷ بعد از مطالعه دشت خوزستان و در سال ۲۰۱۰ بعد از خشکی هامون هشدار داده و در سال ۲۰۱۵ نیز در مسئله خشکی دریاچه ارومیه اخطار مجدد داده شده که مردم و دولت مردان اعتنایی به هشدارهای جهانی نداند، بطوریکه یک مسئله ساده سیاسی انتخاباتی را میلیون ها بار مهمتر از این دانستند شبکه های ارتباطی مشغول سیاسی کاری و سیاست بازی بودند که نتیجه آن امروزه موجب تنش آبی با کشور های همسایه زیاد هست.

تمام اکوسیستم های آبی از بین رفته است. نفس کشیدن مشکل شده هوا آلوده توده هوای گردو خاکی بیداد میکند. بیماریهای تنفسی زیاد شده، مراتع و جنگل ها نابود شده یا در حال نابودی هستند. احساس گناه مي كنم، چون من به نسلي تعلق دارم كه ويراني محيط زيست را سبب شده و يا حد اقل به توصيه هاي صرفه جويي آب توجهي نكرديم. و امروزه فرزندان ما بهاي بسيار سنگيني ر ا براي آن پرداخت مي كنند.

صادقانه بگويم مردم اشتياق و امیدی براي زندگی ندارند و مهمتر از همه تخريب محيط زيست به نقطه غير قابل برگشتي رسيده است. آه كه چقدر دلم مي خواهد كه برگردم و مردم آن زمان را مجبور كنم كه اين موضوع را بفهمند كه هنوز فرصتي براي حفظ سرزمین مان و كره زیستمان زمين داشتيم. با اين دل نوشته من مي خواهم وجدان شما و تمام مسئولین را در خصوص منابع طبيعي بيدار كنم . اين يك شوخی نيست، امروزه اين واقعيت زندگي ماست بنابراين كاري براي فرزاندانتان انجام دهيد و زندگي را به ميراث بگذاريد و حق زندگی را از آیندگان دریغ نکنیم.
لطفا این رو در تمام گروه ها منتشر کنید که شاید مردم ایران از اصراف پرهیز کنن….

 

Leave a Reply