گزیده هایی از بیانیه وزیر امور خارجه، کری در خصوص پیشرفت به سوی روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک:پنج ماه از زمانی که ما، اتحادیه اروپا، و شرکای ۵+۱مان برنامه جامع اقدام مشترک را با ایران نهایی کردیم، من همچنان به تیممان در دستیابی به آنچه واقعا یکی از مهمترین دستاوردهای سال ۲۰۱۵ بود – حصول اطمینان نسبت به صرفا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران از این به بعد – افتخار می کنم. درحالیکه به روز اجرا، مرحله بزرگ بعدی در برنامه اقدام مشترک، نزدیک می شویم، خرسندم گزارش دهم که شاهد نشانه های مهمی از پیشرفتی قابل توجه نسبت به تکمیل تعهدات کلیدی هسته ای ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک بوده ایم.

روز اجرا زمانی فرا می رسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند ایران کلیه این تعهدات هسته ای را تکمیل کرده است، که زمان گریز ایران برای دستیابی به مقدار کافی از مواد هسته ای برای تولید سلاح را به مدت یک سال افزایش می دهد؛ مدت زمانی که پیش از برنامه جامع اقدام مشترک کمتر از ۹۰ روز بود.
یکی از مهمترین گامهایی که ایران در جهت عمل به تعهداتش برداشته است، امروز اتفاق افتاد، زمانی که کشتی ای حامل ۲۵۰۰۰ پوند اورانیوم با خلوص پایین ایران را به مقصد روسیه ترک کرد. این محموله شامل تخلیه کلیه مواد هسته ای ایران با غنای ۲۰ درصد بود که هنوز به شکل قرص (صفحه) سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران در نیامده بود. این تخلیه کامل مواد غنی شده از ایران گامی مهم درجهت عمل به تعهد ایران نسبت به نگه نداشتن بیش از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص پایین تا روز اجرا می باشد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تایید کند که ذخیره اورانیوم ایران ۳۰۰ کیلوگرم یا کمتر است، همچنین آژانس باید تایید کند که پیش از روز اجرا، ایران کلیه گامهای کلیدی هسته ای اش را براساس برنامه جامع اقدام مشترک برداشته است. این گامها شامل برچیدن اکثر زیرساختهای غنی سازی اورانیوم ایران می باشد، که بر این باوریم ایران بسرعت درحال انجام آن است. ایران همچنین باید هسته کنونی رآکتور اراک را برداشته و آن را غیرعملیاتی نماید و بطور موثر مسیرهای پلوتونیومی ایران را بسوی یک سلاح هسته ای مسدود کند. درحالیکه بسوی تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به انجام کلیه تعهدات کلیدی هسته ای ایران در حرکت هستیم، به مشاوره نزدیک با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سایر اعضای گروه ۵+۱ ادامه می دهیم.


نظر شما چیست؟

آیا با نشان دادن خلوص نیت ایرانمان به خارجی ها، آنان نیز خلوص نیتشان را نشان می دهند؟

آیا بر مدعای خود گواه تاریخی هم می توانید بیاورید؟

Leave a Reply