نخستین تلاش یک شرکت خصوصی چینی برای پرتاب موشک به فضا با شکست مواجه شد. این موشک حامل یک ماهواره بود.

نخستین تلاش یک شرکت چینی خصوصی برای ارسال موشک به فضا شکست خورد.

شرکت چینی Landscape روز گذشته اعلام کرد قسمت دوم موشک ZQ-۱ به طور معمول کار می کرد اما اختلالی در قسمت سوم موشک، به شکست خوردن این عملیات منجر شد.

این نخستین موشک ۳ قسمتی است که یک شرکت خصوصی در چین می سازد. به گفته مقامات این شرکت فرایند جدا شدن قسمت های این موشک ۱۹متری نرمال بوده است اما پس از جدا شدن قسمت دوم اختلالی ایجاد شده است.

طبق گزارش رسانه های چینی این موشک حامل ماهواره ای برای شبکه خبری CCTV بوده است.

منبع:آخرین خبر/مهر