بن برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو آمریکا بر این باور است که:

– وظیفه یک اقتصاددان قبل از نوسانات ارزی آغاز می‌شود.

– این وظیفه قبل از تمامی بحران‌های اقتصادی است.

– اقتصاددان باید با رصد شرایط اقتصادی اقدام به مطالعه عملکرد بازار بکند و به دنبال آن قبل از اینکه بحران عیان شود، سیاست مقتضی را اجرا کند.

– سیاست‌های اقتصادی برای اثر‌گذاری نیازمند زمان هستند و به همین دلیل باید قبل از اینکه شرایط بحرانی شود اجرا شود تا اینکه از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری شود.

– اقتصاددان باید در زمان وقوع بحران پیش‌بینی‌نشده از ابزارهای مختلف موجود استفاده کند ولی باید در نظر داشت که این سیاست‌ها زمانی روی بازار تاثیر دارند که ممکن است شرایط اندکی تغییر کرده باشد. توازنی دارند و به همین دلیل در برابر تغییرات پولی در سطح جهانی عکس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند.

Leave a Reply