ورزش کردن یادگیریهای جدید را تسهیل کرده ولی منجر به فراموش کردن برخی از خاطرات قبلی می شود.

تولد نورونهای جدید در هیپوکمپ منجر به فراموشی می‌‌شود.
تا سن ۳-۴ سالگی بچه انسان قادر به حفظ طولانی مدت خاطرات نیست.

تحقیقی که انجام شده است نشان می‌‌دهد این مساله می تواند به علت زایش نورونهای جدید در ناحیه‌ای از هیپوکمپ به نام شکنج دندانه‌ای باشد.

زایش نورونها در این ناحیه از مغز تا ۳-۴ سالگی بسیار بیشتر است ولی‌ در بزرگسالی هم ادامه می‌یابد.

در این تحقیق محققین نشان داده‌اند که متوقف کردن زایش نورونی با استفاده از روشهای ژنتیکی یا دارویی میتواند جلوی فراموشی را در موشهای نوجوان بگیرد.

همچنین افزایش زایش این نورونها با استفاده از دارو یا ورزش در موشهای بالغ منجر به افزایش فراموشی می‌‌شود.

ظاهراً تولید این نورونها و قرار گرفتنشان در داخل شبکه عصبی که قبلا اطلاعاتی در آن ثبت شده است، منجر به اختلال در بازیابی مجدد این اطلاعات می‌‌شود.

با توجه به تحقیقاتی که قبلا درباره اثرات ورزش بر حافظه انجام شده بود می توان به این جمع بندی رسید که ورزش کردن یادگیریهای جدید را تسهیل کرده ولی منجر به فراموش کردن برخی از خاطرات قبلی می شود.

این تحقیق در ژورنال ساینس گزارش شده است:

Hippocampal Neurogenesis Regulates Forgetting During Adulthood and Infancy

آموزش همگانی دانش مغز و علوم اعصاب/Neuroscience Safari

این مقاله فاخر نخستین بار در هجدهم دیماه 1393 در این سایت منتشر و امروز دوباره بازپخش می شود.

Leave a Reply