واقعیّت این است که همه ما در اشتباه هستیم. چه در رابطه با آن یک نفری که فکر می‌‌کنیم با همه فرق دارد و چه در رابطه با خودمان که فکر می‌کنیم با همه فرق داریم. در حقیقت برای بسیاری از آدم ها، یک رابطه، تنها حکمِ بازی و سرگرمی را دارد و در بهترین حالتش تبی‌ ‌است تند که زود عرق می‌‌کند. در موردِ خودمان اگر صادق باشیم جزو آن دسته هستیم که هرگز، هرگز، هرگز از تجربیات و شکست‌های خود عبرت نمی‌‌گیرند. حتی اگر به فجیع‌ترین شکلِ ممکن زمین خورده باشیم، به محض برخاستن، به اولین کسی‌ که برخورد می‌‌کنیم، جوری نگاهش می‌‌کنیم که انگار با همه دنیا فرق دارد و او جوری با ما رفتار می‌‌کند انگار با همه دنیا فرق داریم. با اینحال جای امیدواری ‌است.

همینکه با وجودِ تخریب‌های مکرّر، در پی‌ هیجان و احساسی‌ نو و تازه از قلب و روحِ خود مایه می‌‌گذاریم، تلاشی زیباست. حتی اگر برای هزارمین بار به دستِ عزیزترین هایمان شکسته شده باشیم، باز دوست داریم، کسی‌ را دوست داشته باشیم که با همه دنیا فرق می‌کند، کسی‌ که ما برایش با همه دنیا فرق داشته باشیم.

 

نیکی‌ فیروزکوهی
از مجموعه ی همه ی مادران به بهشت نمی‌روند

ویراستاری شده

Leave a Reply