در سال 1948، یعنی سه چهار سال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، سوريه نماینده ای به به كشورهای عربی برای خريد سلاح برای رويارويی با اسرائيل فرستاد. اسرائیلی ها با درك تهديد فوق برای اسرائيل عمليات سرقتی را طراحی نمودند که در نوع خود بسیار خواندنی است و در ادامه نمایشگاه مجازی فارس در مورد آن نوشته است. اصل این مطلب از سایت اطلاع رسانی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است.

هدف از اين عمليات جلوگيری از ورود اسلحه و مهمات خريداری شده به دمشق بود. سلاح ها توسط چك ها به كشتی لينو منتقل شد و به مقصد يكی از بنادر ايتاليا در حال حركت بود. افسران هاگانا طرح های متفاوتی جهت نابودی كشتي فوق و مهمات آن طرح كردند كه هيچ يك مورد پذيرش واقع نشد. اما با خراب شدن سيستم موتوری كشتی لينو و پهلو گرفتن آن در بندر كوچك باری در ايتاليا، “هاگانا” سرويس اطلاعاتی اسرائيل با ايجاد جنگ روانی مبنی بر اين كه كمونيست ها در حال تخليه اسلحه عليه دموكرات مسيحی ها هستند اين كشتی را به عنوان سند عنوان نمودند با تكذيب كمونيست ها و ارتباط ماجرا به جناح راست ايتاليا، دولت كشتی مورد نظر را در يك بندر نظامی توقيف نمود.
شروع عمليات دزدی، با داستان پوششی جهانگردان كه با قايق تفريحی به مدخل لنگرگاه نزديك شدند آغاز شد؛ اين افراد در حال شنا بمبی را زير كشتی قرار داده و سپس محل را ترك كردند در ساعت 4 صبح بمب منفجر شد و در كمتر از نيم ساعت كشتی لينو به زير آب فرو رفت.
با دستور سرهنگ فواد مردام، فرمانده لجستيك ارتش سوريه، قرار شد تجهيزات از آب بيرون كشيده شوند. به دنبال اين تصميم، عمليات دزدی مجددا توسط هاگانا طراحی و قرار شد كشتی حامل سلاح ها كه از آب بيرون كشيده شده ربوده شود. اين طراحی با ورود دو نيروی هاگانا با عنوان خدمه و دو نيروی ديگر به عنوان رابط های مخابراتی مصر در كشتی آرجيرو دنبال شد؛ آنان در 10 آگوست 1948 خدمه را وادار به تسلیم شدن کردند و کشتی را نیز به سوی تلاويو هدايت نمودند. در تلآویو خدمه كشتی مزبور محموله را به یک كشتی اسرائيلی منتقل کردند و كشتی آرجيرو را منهدم نمودند.

اين اولين عمليات پنهانی هاگانا بود كه بدون خونريزی و با موفقيت كامل انجام گرفت.

Leave a Reply