نمایشگاه مجازی فارس اجتماعی و روانشناسی نکنید! نکنید این کارهای ضایع را

نکنید! نکنید این کارهای ضایع را

گروهی از پژوهشگران دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا بر روی ۱۰۸ زوج نشان داده است آنهایی که در فیس‌بوک بیشتر از رابطه‌شان می‌نویسند و قربان صدقه هم می‌روند، بیشتر از بقیه در مورد احساس طرف مقابلشان نامطمئن هستند و در رابطه شان احساس ناامنی می‌کنند.
نظر شما چیست؟

[feather_share]

 

Leave a Reply