هنگام مراجعه یک بیمار به بیمارستان، علاوه بر اینکه او از عدم سلامتی اش نگران است در محیطی نامانوس قدم می‌گذارد که احساس غریبی به او دست می‌دهد. هر بیمار هنگام مراجعه به بیمارستان حق و حقوقی دارد. در ادامه حقوق بیمار هنگام رفتن به اتاق عمل برای درمان را می‌خوانید.

این حق بیمار است که:

۱. هنگام پذیرش دراتاق عمل با منشورحقوق بیماردراتاق عمل آشنا شود.

۲. درصورت تمایل قبل ازعمل با محیط اتاق عمل آشنا شود.

۳. درباره‌ روش‌های مختلف جراحی موجود برای درمان بیماری اش، از پزشک مربوطه توضیح بخواهد.

۴. شیوه‌ جراحی و بیهوشی خود را با توجه به مزایا و معایب هر روش انتخاب نماید.

۵. درمورد هرگونه اقدام اعم از بیوپسی، نمونه برداری یا هرگونه استفاده ازاجزای بدنش که به منظورپژوهش یا آزمایش انجام می‌گیرد، قبل ازعمل اطلاع یافته و رضایت آگاهانه‌ای بدین منظور از وی گرفته شود.

۶. جراح، متخصص بیهوشی، انترن، رزیدنت، دانشجو و پرسنل حاضردراتاق عمل را شناخته و رتبه‌ علمی هریک را بداند.

۷. درحین انتقالش به اتاق عمل پوشش اسلامی، شان ومقام انسانی وی حفظ شود.

۸. وقت او ارزشمند شمرده شود و باتوجه به اضطرابی که دارد ۱ ساعت قبل ازآغاز عمل، به اتاق عمل فراخوانده نشود.

۹. معاینه وی تن‌ها درصورت ضرورت و در داخل اتاق عمل و با حفظ حریم خصوصی انجام گیرد.

۱۰. پوشش اسلامی او قبل، حین و بعد ازعمل حفظ شود.

۱۱. قبل از درپ کردن (استفاده از پوشش استریل به عنوان پوشش بیمار هنگام عمل)، جنس مخالف دراتاق حضور نداشته باشد.

۱۲. تطبیق جنسیتی با تکنسین اتاق عمل درطول عملش رعایت شود.

۱۳. اکسپوز (برهنه کردن) قسمت‌های مختلف بدن وی تن‌ها به قسمت موردنیاز محدود شود. بدین منظوراستفاده از لباس دوتکه برای بیماران توصیه می‌شود.

۱۴. اکسپوز (برهنه کردن) قسمت‌های مختلف بدن او تن‌ها درموارد ضروری و در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.

۱۵. در طی عمل کسانی دراتاق عمل حضور داشته باشند که حضورشان واقعا ضروری است.

۱۶. بعد ازعمل، درد ناحیه جراحی اش کنترل شود.

۱۷. اطلاعات خصوصی پرونده‌ پزشکی وی در حضور پرسنل و افرادی که اطلاع آن‌ها ازپرونده‌ پزشکی بیمارضروری نیست، بازگو نشود.

۱۸. اطلاعات مربوط به پرونده‌ پزشکی اش تن‌ها درصورت تمایل برایش شرح داده شود.

۱۹. اطلاعات پرونده‌ پزشکی اش کاملا محرمانه بماند.

۲۰. پرسنل اتاق عمل با سوء استفاده ازشرایط ویژه‌ بیمارتحت بیهوشی و باتوجه به عدم توانایی وی درحراست ازاطلاعات پزشکی محرمانه‌ خود، اسرارپزشکی وی را افشا ننمایند

۲۱. اطلاعات پزشکی محرمانه‌ وی دربخش‌های اطلاعاتی و بایگانی بیمارستان دراختیار افراد صادق و امین قراربگیرد.

Leave a Reply