ترجمه و تالیفی از بابک راستی

هشت مورد که بیشتر اهمیت را در تفکر مردمان جهان دارد

عشق

خانواده عشق اول است

بعد آنکسی که باعث می شه شب و روز زیباتر به نظر برسد

اونی که هرگز جرات ابراز عشق نکردیم

اونی که گذشته هامون را با اون یادمون میاد

خانواده

جایی که حمایتش واقعی و بی بدل است

جایی که عشقش بی شائبه و همیشگی است

دوستان

کسی که چیزایی از تو می دونه که اگر خونوادت بدونن ممکنه ترکت کنن

الهام

رهبر، معلم، استاد، نویسنده و همه افراد الهام بخش، شاید یک دوست!

یک مدیر خوب، حتی اون دزد، کلاهبردار و معتاد، اون انگلهایی که به ما یاد می دهند مثل اونها نباشیم.

تحمل

افراد متفاوت، مثل رنگهای متفاوت هستند، یک فیلم خوب با رنگهای متفاوت زیباتر از یک فیلم تک رنگ است 🙂

تحمل دیگران، بدیهایشان و اینکه هنوز به آنها اجازه می دهی زنده بمانند و فرصت خوب شدن به آنها می دهی با الهام بخشی برای یادگرفتن

تحمل تغییر

حیوانات

حتی سوسک هم در چرخه طبیعت و بقای دیگر موجودات زنده از جمله انسانها مفید است، آنها کثافت های غیر قابل تجزیه و سمی ما را تبدیل به مواد قابل تجزیه و مفید می کنند

صدفهای دریایی آب را پاکیزه می کنند و سگ بهترین دوست انسان است، گرچه گربه ها فکر می کنند آنها مالک انسانها هستند، اما اشکالی نداره، ما از اونها مراقبت خواهیم کرد.

شادی

پدر! مادر! دوستتان دارم، برایم دوچرخه می خرید؟

موزیک

یعنی همه زندگی خود را بر این اساس گذاشتی تا یک موسیقی بسازید؟ بعد شاید ما خوشمان بیاد و یک عمر آنرا رایگان گوش دهیم؟ شاید هم نه؟؟

[feather_share]
اگر از این مقاله خوشتان آمده آنرا به اشتراک بگذارید.
لطفا اگر جایی از این مقاله استفاده کردید، برای دلگرمی هم که شده به من خبر بدهید.

Leave a Reply