21چگونه انتقاد کنیم و چگونه انتقاد نکنیم؟

انتقاد و اعتراض باید به شیوه صحیح ارائه شود تا موثر افتد. اغلب ما این شیوه را بلد نیستیم و انتقاد و اعتراض منجر به دعوا میشود. راه صحیح آن چیست؟
مجسم کنید که بر سر یک مسئله مالی عصبانی شده اید و میخواهید آنرا با همسرتان در میان بگذارید طریقه غلط و صحیح این کار اینهاست :


غلط: تو خیلی بی مسئولیتی
صحیح : من خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم قسط خونه این ماه پرداخت نشده 

غلط: تو اصلا انگار به هیچی اهمیت نمیدی. این قسط خونه بود! (جمله با تو شروع میشود)
صحیح : من خیلی دلم میخواد یک راهی پیدا کنیم که قسط خونه هرگز عقب نیفته. اینطوری احساس امنیت بیشتری میکنم (جمله با من شروع میشود و فعل مجهول بکار برده شده)

غلط: یکوقت نشد یک کاری را درست انجام بدی
صحیح: من احساس میکنم اگر بخوام کاری حتما انجام بشه باید مسئولیتشو خودم به عهده بگیرم .

غلط : این وضعیت قابل تحمل نیست! (کلی)
صحیح: ببین! میشه لطفا برای خودت ریمایندر بگذاری که هر ماه قسط را سر موقع پرداخت کنی؟ (دقیق)

غلط: آخه مشکلت چیه که مسئله به این مهمی را یادت میره؟
صحیح: انگار مشغله ات زیاده که قسط خونه را فراموش کردی. کمک لازم داری؟

غلط: چرا تو هیچوقت مسئولیتتاتو درست انجام نمیدی؟
صحیح: یادمه که همیشه این تو بودی که این چیزا رو به من یادآوری میکردی. فکر میکنی بشه بازم برگردیم به اون روزا؟

Leave a Reply