در ادامه چند ایده برای سازندگان، کارخانه داران و تولید کنندگان گذاشته می شود که امیدوارم کسی علاقه داشته باشد آنها را تولید کند.

بازارهای خارجی را فراموش نکنید.

لطفا در صورت صلاحدید من را در جریان بگذارید که آیا قصد استفاده از این ایده ها را دایرد یا نه، مسلما استفاده از این ایده ها برای هر کسی که علاقه داشته باشد رایگان است.

نمایشگاه مجازی فارس برای شما ثروت و موفقیت آرزو می کند.


کالسکه بحران ترافیک چند راهه برق آیینه بخار گرفته شمع قابل استفاده مجدد کشو لباسی

Leave a Reply