معرفی اقتصاددانان ایرانی (9)
دکتر محمد خوش چهره

دکتر محمد خوش چهره از اقتصاددانان برجسته ایرانی است که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود. ایشان از اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران نیز بودند.

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

محمد خوش چهره در سال 1332 در تهران به دنیا آمد.

وی دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه Strathclyde انگلستان، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود که در مهرماه سال 1389 بعد از 23 سال سابقه تدریس در این دانشگاه به جمع اساتید بازنشسته پیوست. این اقتصاددان از اساتید شناخته‌شده درس «توسعه» در دانشگاه‌های مختلف است و بیش از 10 سال سابقه تدریس در دوره دکتری مدیریت استراتژیک دارد و علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام حسین (ع)، الزهرا (س) و دانشگاه عالی دفاع ملی را نیز در کارنامه خود دارد.

خوش‌چهره در کمیته تدوین استراتژی IPU در ژنو – بین‌المجالس (سازمان تجارت جهانی WTO) و اتحادیه جهانی مناطق آزاد (پردازش صادرات) WAEPZ عضویت علمی داشته و عضویت در کمیته نخبگان اقتصاد ایران و هیئت مؤسس انجمن اسلام و توسعه از سوابق وی است. سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاست گذاری پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های علمی پژوهشی این عضو هیئت‌علمی بازنشسته است

Leave a Reply