12541152_1126644230681770_8763725476077914906_n**** پاسخ پرسشهای متداول درباره اجرای تغییرات در برنامه معافیت ویزا ****

۱- من دارای کارت اقامت دائم ایالات متحده (گرین کارت) می باشم و می خواهم به ایران سفر کنم. آیا هنگام بازگشت به ایالات متحده باید برای روادید اقدام کنم؟ / من دارای کارت اقامت دائم ایالات متحده (گرین کارت) می باشم و در حال حاضر در ایران هستم. آیا هنگام بازگشت به ایالات متحده باید برای روادید اقدام کنم؟

پاسخ: افرادی که اقامت دائم ایالات متحده را دارند (دارندگان گرین کارت) تا زمانی که وضعیت اقامتی شان معتبر باشد، نیازی به تقاضای ویزا ندارند.

٢- من شهروند ایالات متحده هستم. می خواهم به ایران سفر کنم. آیا هنگام بازگشت به ایالات متحده باید برای روادید اقدام کنم؟

پاسخ: شهروندان ایالات متحده با گذرنامه آمریکایی شان به این کشور تردد می کنند. تغییرات در برنامه معافیت ویزا تاثیری بر شهروندان ایالات متحده ندارد.

٣- من متولد ایران هستم ، اما تابعیت یکی از ۳۸ کشوری که مشمول قانون معافیت روادید می شد را نیز دارا هستم. من در ۵ سال گذشته به ایران سفر نکرده ام. آیا برای سفر به ایالات متحده باید برای دریافت روادید اقدام کنم؟

پاسخ: تغییرات جدید در برنامه معافیت ویزا مقرر می کند که افراد گروههای زیر دیگر نمی توانند تحت قانون معافیت ویزا، به ایالات متحده پذیرفته شوند:

– اتباع کشورهای معاف از روادید (۳۸ کشورVWP) که در تاریخ اول مارس ۲۰۱۱ یا پس از آن در ایران، عراق، سودان، یا سوریه حضور داشته اند. (با استثنائات محدودی برای سفرهایی با مقاصد دیپلماتیک یا نظامی در خدمت کشورهای معاف از روادید)

– اتباع کشورهای معاف از روادید که همچنین شهروند کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه نیز هستند.

از ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ مسافرانی که دارای (ESTAs) سیستم الکترونیکی کسب جواز سفر معتبر هستند و قبلا در درخواست خود اعلام کرده اند که شهروندی دوگانه یکی از کشورهای فوق را دارند، (ESTAs) آنها باطل خواهد شد.

هر مسافری که تذکر دریافت کند که دیگر بر اساس قانون معافیت روادید، واجد شرایط سفر به آمریکا نیست، هنوز می تواند با ویزای معتبر غیر مهاجرتی آمریکا که از یک سفارت یا کنسولگری ایالات متحده صادر شده است به ایالات متحده سفر کند. این مسافران باید پیش از سفر به ایالات متحده برای مصاحبه و دریافت ویزا در گذرنامه شان در یکی از سفارتها یا کنسولگریهای آمریکا حاضر شوند.

این قانون جدید، سفر به ایالات متحده و یا پذیرفته شدن به آمریکا را ممنوع نمی کند و گروه عمده ای از مسافرین مشمول VWP تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت.

۴- من متولد ایران هستم ، اما تابعیت یکی از ۳۸ کشوری که مشمول قانون معافیت روادید می شد را نیز دارا هستم. من در ۵ سال گذشته به ایران سفر کرده ام. آیا برای سفر به ایالات متحده باید برای دریافت روادید اقدام کنم؟

پاسخ: تغییرات جدید در برنامه معافیت ویزا مقرر می کند که افراد گروههای زیر دیگر نمی توانند تحت قانون معافیت ویزا، به ایالات متحده پذیرفته شوند:

– اتباع کشورهای معاف از روادید (۳۸ کشورVWP) که در تاریخ اول مارس ۲۰۱۱ یا پس از آن در ایران، عراق، سودان، یا سوریه حضور داشته اند. (با استثنائات محدودی برای سفرهایی با مقاصد دیپلماتیک یانظامی در خدمت کشورهای معاف از روادید)

– اتباع کشورهای معاف از روادید که همچنین شهروند کشورهای ایران، عراق، سودان یا سوریه نیز هستند.

از ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ مسافرانی که دارای (ESTAs) سیستم الکترونیکی کسب جواز سفر معتبر هستند و قبلا در درخواست خود اعلام کرده اند که شهروندی دوگانه یکی از کشورهای فوق را دارند، (ESTAs) آنها باطل خواهد شد.

هر مسافری که تذکر دریافت کند که دیگر بر اساس قانون معافیت روادید، واجد شرایط سفر به آمریکا نیست، هنوز می تواند با ویزای معتبر غیر مهاجرتی آمریکا که از یک سفارت یا کنسولگری ایالات متحده صادر شده است به ایالات متحده سفر کند. این مسافران باید پیش از سفر به ایالات متحده برای مصاحبه و دریافت ویزا در گذرنامه شان در یکی از سفارتها یا کنسولگریهای آمریکا حاضر شوند.

این قانون جدید سفر به ایالات متحده و یا پذیرفته شدن به آمریکا را ممنوع نمی کند و گروه عمده ای از مسافرین مشمول VWP تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت.

۵- آیا محدودیتهای جدید روادید به معنای این است که ایرانیان نمی توانند به ایالات متحده سفر کنند؟

پاسخ: قانون جدید، سفر به ایالات متحده و یا پذیرفته شدن به آمریکا را ممنوع نمی کند و گروه عمده ای از مسافرین کشورهای معاف از روادید، تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت. این قانون تنها شامل مسافرانی از کشورهای معاف از روادید، به گونه ای که در متن قانون شرح داده شده است، می شود.

۶- آیا قانون جدید به این معنا است که مسلمانان دیگر نمی توانند به ایالات متحده سفر کنند؟

پاسخ: قطعاَ خیر. در ایالات متحده هیچ قانون منع مهاجرتی براساس هویت یا وابستگی دینی افراد وجود ندارد. ایالات متحده قویا به آزادی ادیان باور دارد و تصمیمات روادیدی این کشور بر اساس دین افراد گرفته نمی شود.

۷- اگر من در قرعه کشی گرین کارت برنده شوم، مشمول قانون محدودیت معافیت روادید خواهم شد؟

پاسخ: خیر، قانون جدید تنها مختص برنامه معافیت از روادید می باشد که شامل سفر بدون روادید به ایالات متحده می شود

۸- من با ویزای دانشجویی چند بار ورود (multiple entry) در ایالات متحده هستم. می خواهم به ایران ( یا یک کشور ثالث) سفر کنم. آیا هنگام بازگشت به ایالات متحده باید برای روادید جدید اقدام کنم؟

پاسخ: تغییرات اخیر در قانون، تنها شامل برنامه معافیت از روادید می شود. مسافرانی که دارای روادید ایالات متحده می باشند مشمول این قانون نمی شوند. اگر شما دانشجو هستید و در گذشته می بایست پس از خروج از ایالات متحده برای بازگشت به این کشور و تکمیل تحصیلاتتان درخواست روادید می کردید، آن شرایط همچنان به قوت خود باقی هستند.

Leave a Reply