فرمانفرمائیان

ابوالبشر فرمانفرمائیان یکی از پسران عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. در جوانی مدتی ایلخان ایل زوله بود. در ایران بطور انحصاری از پاپیون استفاده می‌کرد. او فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه کلمبیا بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران از مخالفین ملی شدن بود و مقالاتی از وی در روزنامه کیهان آن زمان به چاپ رسید. او مدتی پس از انقلاب ایران درگذشت. وی همسر دوم منیر شاهرودی فرمانفرمائیان بود.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733