وزير اقتصاد از نرخ 2997 توماني دلار در بودجه سال آينده (1395) دولت خبر داد!

علي طيب‌نيا در پاسخ به اين سوال که نرخ دلار در بودجه سال آينده چقدر خواهد بود، اظهار داشت:‌ اين نرخ زير 3 هزار تومان خواهد بود و رقم 2 هزار و 997 تومان درست است.
گفتني است نرخ دلار در بودجه سال جاري 2 هزار و 850 تومان در نظر گرفته شد و اکنون نرخ مبادله‌اي 3 هزار و 11 تومان عرضه مي‌شود.همچنین دولت در مورد تک نرخی شدن ارز هم تعارفات و تبلیغاتی نموده که مطابق تجربه های ده دوازده سال اخیر اینطور به نظر می آید که این ها فقط حرف بوده و باید تنها به تجربیات باور و اعتقاد داشت و وعده و وعید های هر از چهار سال یکبار.

Leave a Reply