مشاهیرقدیم و جدید خمسه (زنجان)

1) صدرجهان (صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنجانی – وزیر و صاحب دیوان در دوره ایلخانیان)

2) ذوالفقارخان افشارایرلوخمسه ای (جداعلای ذوالفقاری های معاصر – متوفی، مقتول 1194 ه.ق – دوران زندیه)

3) الجایتو (سلطان محمد خدابنده)

4) شاهزاده عبدالله میرزا دارا (پسریازدهم فتحعلی شاه قاجار- حکمران زنجان – شاعر- بانی مسجد جامع زنجان و جد طایفه دارايي)

5) امیرتومان آقا خان مظفر الدوله ( مظفری ، خطیبی – فرزند ارشدمیرزا ابراهیم خان خمسه ای – از رجال معروف زنجان – رئیس فوج اول خمسه)

6) عاصم السلطنه (خطیبی – امیرحسین خان – فرزند اقا خان مظفرالدوله)

7) بانو توران الدوله (دخترذوالفقارخان اسعدالدوله ذوالفقاری)

8) حاج ميرزا ابوالقاسم مجتهد – جناب میرزا (میرزایی موسوي زنجاني – احیا کننده مسجد چهارمحرابی میرزایی)

9) سردار اسعدالدوله ذوالفقاری(حسینقلی خان منیع الدوله – پدربرادران ذوالفقاری معاصر)

10) امجد نظام (سیدمحمدباقرخان امجدی)

11) نایب الصدر (شیخ الاسلام حاج میرزا ضیاءالدین – ضیایی)

12) فخیم الملک وزیری (میرزا احمدخان وزیری – داماد ذوالفقارخان اسعدالدوله)

13) بانو الحتجاب السلطنه (خدیجه سلطان – دخترذوالفقارخان دوم ، اسعدالدوله – همسر عباسقلیخان افشار)

14) بانو افتخارالدوله (دخترخدیجه سلطان و عباسقلی خان افشار – همسرامیرحسین خان عاصم السلطنه خطیبی)

15) جمیله خانم ذوالفقاری (اززنان مقتدرایران – سازنده مسجد خانم – دخترحسین قلیخان افشار، ناظم العداله وخواهر ذوالفقارخان دوم اسعدالدوله ذوالفقاری – همسر وکیل الرعایا رضا قلیخان فخیم الدوله)

16) یدالله خان بیگدلی (ملقب به اسلحه دارباشی)

17) ناصرخان صارمی (اینانلو)

18) حاج سلمان ارباب (بزرگ خاندان رهبری)

19) حاج عبدالحسین تاجرزنجانی (خطیبی – بانی و واقف قنات تاریخی سرچشمه)

20) بانو قمرتاج خانم ذوالفقاری مظفری (ملقب به احتجاب الدوله – دختر جمیله خانم ذوالفقاری و رضا قلیخان فخیم الدوله – همسراول حسین قلیخان دوم، سرداراسعدالدوله دوالفقاری)

21) حاج حسین رهبری (نماینده زنجان درمجلس شورای ملی ایران – هشت دوره)

22) میرزا علی اصغرخان مشیرالممالک (حاج وزیرزنجانی – پیشکار حکومت خمسه درادوار مختلف تاریخ – نویسنده کتاب فصول خمسه درتاریخ خمسه – عمو و جد وزیری ها)

23) عماد خمسه (ضیایی)

24) حاج ملامحمدهیدجی (معروف به حکیم هیدجی، عارف وشاعر شهیر ایرانی و فیلسوف)

25) محمود ذوالفقاری

26) ذوالفقارخان اسعدالدوله (سرتیپ سوار – خان و رئیس طوایف افشار خمسه جد خانواده ذوالفقاری که خود نیز نواده ذوالفقار خان بزرگ بوده است – سازنده پل سردار – متوفی 1334 ه.ق)

27) جهانشاه‌خان امیرافشارکرسفی (تولد1217ه.ش – رئیس ایل شاهسون و از فئودال های بزرگ و قدرتمند خمسه و ایران – فوت1347ه.ق مطابق با 1307 ه.ش درنجف اشرف)

28) محمدحسنخان امیرافشار ( هم پیمان محمود ذوالفقاری درجنگ با فرقه دموکرات _ فرزند محمدعلیخان صارم السلطان – نوه جهانشاه خان قیداری کرسفی)

29) برهان السلطنه (امیرخسرو دارایی، ملقب به برهان‌السلطنه، متخلص به خسرو، متولد 1268 ش، شاعر و ادیب ترک زبان، ایشان کلیله و دمنه را با هنرمندی تمام به نظم کشیده و آن را «شکرستان» نام نهاده است.

30) حسین‌قلی‌خان افشار(نبیره ذوالفقارخان اول، حاکم وقت خمسه – متخلص به چاکر و شفیق – ملقب به ناظم العداله)

31) حبیب الله خان مجدضیایی (نماینده زنجان درمجلس شورای ملی – با هشت دوره سابقه)

32) اخوند ملا قربانعلی ارقینی زنجانی ( مشهوربه حجت الاسلام زنجانی)

33) شیخ ابراهیم قزلباش زنجانی

34) میرزا ابوطالب موسوی میرزایی زنجانی

35) دکترنصرت الله جهانشاهلو افشار

36) سید تقی فاضلی (شاعر و نویسنده معاصر)

37) پروفسور جواد پرویزی ( ارتوپد و جراح شهیرزنجانی ایرانی)

38) علامه زنجانی (مصلح کبیر- شیخ الاسلام ابوعبداله ضیائی – فرزندمیرزا نصرالله شیخ الاسلام – از علمای قرن چهاردهم هجری قمری)

39) اقبالی زنجانی (شاعر)

40) محمود نظرعلیان (بازیگر تئاتر و سینما)

41) دکترعلی هشترودی (استاد دانشگاه – رئیس وقت دبیرستان صدرجهان زنجان)

42) دکترامیر اعلم غضنفریان (برندهٔ مدال نقره در المپیادهای ریاضی جهانی)

43) حسین منزوی (غزل سرای نامی ایران)

44) موسی حسام نظام (اصانلو)

45) مستشار الدیوان (میرزا اکبر خان وزیری)

46) هدایت الله خان یمینی (فئودال بزرگ منطقه خمسه – ازمخالفین سرسخت حکومت خودمختارپیشه وری)

47) آیت الله سید رضا میرزایی موسوی فرید زنجانی (ازرهبران نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28مرداد1332)

48) حاج شیخ محمود عتیق زنجانی (معروف به حاج ملا آقا جان)

49) ابوالفضل کیهان (شاعر- پسرعمه خسرو دارایی)

50) مزین السلطان (فضل الله خان طقرل – ازنویسندگان روزنامه پروین خمسه – داماد جهانشاه خان امیرافشار)

51) میرزا ابوالقاسم خطیبی (شاعر)

52) سیف الله زند (شاعر- رئیس وقت دبیرستان شریعتی)

53) ابوجعفر امام (رئیس مقتدر دبیرستان شریعتی زنجان)

54) امیر اشجع (رضا خان اوصانلو ، حسام نظام قبلی – امیراشجع بعدی – پدر بزرگ مادری منوچهر سعید وزیری)

55) صراف باشی(حاج علی قلی صراف)

56) حاج معین التجار زنجانی (نوه ی دختری حاج عبد الحسین تاجر زنجانی)

57) اقا رضا خان عمارلو (جد بزرگ خاندان سلطانی های طارم و زنجان)

58) علی نقی خان افشار(سرتیپ فرمانده فوج خمسه – پسر ایشان عباس قلی خان بانی مسجد عباسقلی خان و پدر خانم امیر حسین خان عاصم السلطنه که خدیجه سلطان خانم مظفری ملقب به احتجاب السلطنه نوه ی دختری میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله را در قباله ی نکاح داشت.

59) دکتر محمدجواد شیخ الاسلامی (ضیایی – فرزندعلامه و مجتهد نامی اقای شیخ فضل الله، شیخ الاسلام زنجانی)

60) سردار فاتح (علی اصغر خان امیر افشار)

61) حضرت ایت الله اقای اسدالله بیات زنجانی

62) ناصر المله (میرزا عیسی قانونخواه زنجانی)

63) جهانسوز دارایی (ازاعقاب فتحعلی شاه قاجار)

64) حاج نوروز تفویضی (عطارمعروف راسته بازار قیصریه)

65) سید مقتدا صارمی (خدمتگزارفرهنگ و معارف زنجان)

66) نقاشی امید (احمد پور اسکندری)

67) شیخ منصور محاوری (از بنیان گذاران دبستان علمیه زنجان)

68) هژیر الممالک ( رئیس توپخانه – برادر بزرگ حبیب الله خان اعتماد امینی ملقب به اعتماد الممالک)

69) باباخان امجد لشگر (رئیس فوج خمسه – جد امجدی ها، پدر نعمت اللله خان امجد لشكري بعدي و عزت ا… خان پدر امجدي ها)

70) دکتر محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی ایران)

71) ابوالقاسم صفدری (شهردار وقت زنجان با هشت سال سابقه!!)

72) علی اکبر شیشه چیان (از بزرگان صنعت چاپ در زنجان)

73) یوسف محسن اردبیلی (نویسنده و پژوهشگر – دبیر دبیرستان های زنجان – سردفتر اسناد رسمی)

74) ذبیح الله شاهمحمدی (نویسنده و پژوهشگرتاریخ – خدمتگزار فرهنگ و ورزش زنجان)

75) وجیه الله رستگار (پیش کسوت ورزش و بنیانگذارورزش های مادر درزنجان)

76) سید اسدالله جمالی (کشف غار کتله خور _ نویسنده و پیش کسوت ورزش زنجان)

77) حاج شفیع ابریشمی (واقف مریضخانه شفیعیه)

78) دکتر محمد یگانه زنگانی (وزیر وقت دردوران پهلوی دوم)

79) اعظام السلطنه (علی قلیخان محمد، معروف به محمد خان ذوالفقاری سناتور و وکیل سابق)

80) نایب اقازنجانی چوقوری (از مردان مشهور و عامی و پر نفوذ شهر زنجان در اوایل قرن چهاردهم ه.ق – بعد ازمشروطه شدن زنجان، ازسوی مسیو یپرم خان ارمنی، درمحل سبزه میدان به علت طرفداری از ملا قربانعلی زنجانی دارزده شد.)

81) علی خان ایرلو افشارخمسه ای (حاکم خمسه زنجان در دوران اقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه قاجار که هردو چشم او با میل گداخته کورشد!!)

82) شیخ سلیمان محسن اردبیلی( فرزند ایت الله حاج میرزا یوسف اردبیلی – سردفتر اسناد رسمی در زنجان)

83) آزاده دارایی (شاعر)

84) آیت‌الله اقا شیخ فیاض دیزجی شریعتی

85) ابو القاسم رستمخانی (شاعر)

86) میرزا باقر خلخالی ( شاعر- متخلص به مسکین)

87) عباس کریمی (شاعر)

88) علی اکبر معمار (نهاوندی)

89) فرج الله فخار (فرزند عزت دمچی، کوره پز)

90) سید محمد وکیل الرعایا(میربهاء)

91) آیت الله شیخ علی آل اسحاق خوئینی

92) آیت الله العظمی سید عزالدین حسینی زنجانی (از مراجع کنونی شیعه)

93) رکن الدّین سجاسی (عارف و عالم مشهور)

94) شیخ اخی فرج زنجانی (از عرفاء و مشایخ قرن پنجم هجری)

95) کریم نیرومند (محقق و نوسنده)

96) بانو ایران معصومی (رئیس وقت دبیرستان دولتی دخترانه ازرم)

97) سعید السلطان (علی نقی خان سعید وزیری – پدرمنوچهر سعید وزیری)

98) حاج اسماعیل امین التجار(نوه ی دختریه حاج عبد الحسین زنجانی)

۹۹ ) رئیس السادات (سید یحیی که فرزندانش در زنجان فامیل مجتهدی اختیار نمودند)

100) صارم السلطان (محمد علی خان امیر افشار – فرزند جهانشاه خان امیرافشار قیداری)

101) غلام حسین خان اوصانلو (فرزند محمد و یا قاسم خان اصانلو!!)

۱۰۲) حاجیه عالیه خانم سنجیده (بنیانگذار اولین مدرسه دخترانه در زنجان)

103) سید حمزه زعفرانی (مدیرمدرسه ابتدایی خاقانی درمحله گونیه)

104) آیت الله العظمی موسی شبیری زنجانی (از مراجع کنونی شیعه)

105) آیت‌الله علامه محمد اسماعیل صائنی (از مشاهیر معاصر فلسفه)

106) استادرضا روزبه زنگانی

107) حاج محمد تقی فیاض شریعتی

108) سید جعفر علویون (ازکتاب فروشان باسابقه زنجان در بازار قیصریه زنجان)

109) عسگر خان درامی

110) پهلوان صدقعلی کاظمی زنجانی

111) مسعود الملک (علی اکبرخان، جد سپهری زنجان)

112) حسین پاشا خان مظقرالسلطنه (برادر مظفر الدوله)

113) اخوند ملا علی قارپوز ابادی (دانشمند و فقیه بزرگ و موسس حوزه ی علمیه در زنجان در عصر قاجاریه – استاد ملا قربانعلی زنجانی)

114) عبدالله خان اوصانلوی خمسه ای (پسر پناه خان اوصانلو ی قلابری – حاکم زنجان در اوایل دوره ی قاجاریه)

115) حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد موسوی میرزایی

116) الامام زنجانی (شیخ عبد الکریم زنجانی)

117) نایب شعبان توپچی (فرزند رحیم داروغه چی – میدان دار و از لوطیان مشهور شهر زنجان در دوران مشروطیت که درمیدان توپخانه زنجان اعدام شد.)

118) فضل الله طارمیان (رئیس وقت دبیرستان دولتی امیر کبیر)

119) شیخ یوسف علایی (بنیان گذار مدرسه نیمه جدید و نیمه قدیم محمدیه در تکیه عباس قلیخان با مساعدت حاکم خمسه، وزیر اکرم ملقب به اصف الدوله)

120) حاج عزت الله رستم خانی

121) مهدی مکی (مدیر سابق چاپخانه سه ستاره زنجان)

122) حاج عبد الرسول تاجر زنجانی (فرزند حاج عبدالحسین تاجرزنجانی ازاعیان شهرزنجان – پدرشخ عبدالله مجاهد مشروطه – خطیبی!!)

123) آیت الله میرزا ابراهیم حکمی زنجانی (حکیم و ریاضیدان)

124) کریم زعفری (شاعرونویسنده)

125) محمد منزوی (از شاعران و فرهنگیان زنجان)

126) محمدرضا روحانی (نویسنده اثر ارزشمند «فرهنگنامه زنجان»)

127) آیت الله حسین دین محمدی زنجانی (از فقهاء نامدار ایران)

128) آقا سید رضی قطب (استاد فلسفه و عرفان و ریاضیات)

129) آیت الله عبدالکریم خوئینی زنجانی

130) آیت الله سید ابوالفضل میرزایی موسوی زنجانی

131) فاطمه راکعی (شاعر)

132) ابراهیم میرزا دارایی (شاعر)

133) مهین دارایی (شاعر وسراینده اثرماندگار«روباه‌نامه»)

134) مولانا همتی انگورانی

135) حکیمه بلوری زنجانی (شاعر)

136) رضا میرکریمی (کارگردان سینما)

137) باقر خان هنرمند (طبیب وقت صحیه ی بلدیه زنجان)

138) استاد حسن چلیپا (اسماعیل زاده) یکی از بزرگان در نقاشی قهوه خانه‌ای در ایران

139) صمد ایپک چی

140) پهلوان رضا سیروسی (اولین بانی و بنیان گذار زورخانه و ورزش های باستانی در زنجان – بچه دروازه رشت – پدرخسرو پهلوان و شاهپورخان)

141) عزیز صنعتی (شاعر)

142) حاج ولی الله کلامی (مداح)

143) منوچهر سعید وزیری

144) ابوالفضل برجی (خوشنویس)

145) احمد خان مظفری

146) عاصم زنجانی (شاعر)

147) محمد رجایی

148) جلال تقوی (موسیقی)

149) سعد الحکماء (دکتر موسی خان حکیمیان – متخصص بیماری حصبه)

150) جمیله شیخی[بازیگر]

151) پرفسور یوسف ثبوتی (رییس سابق انجمن فیزیک ایران و موسس و رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان)

152) علیرضا خمسه (بازیگر)

153) عباس امیر اصلانی (مولف کتاب چله خانا)

154) دکتر ابوالفتح حکیمیان (مؤلف آثار متعدد فرهنگی و ادبی زنجان)

155) سیدباقر حری (متخلص به اقبالی از شعرای مرثیه‌پرداز بنام زنجان)

156) زین‌العابدین امیدی «وافد» (از شاعران زبردست مرثیه در زنجان)

157) عبداله قزلباش (شاعر)

158) ابراهیم همتیان (رئیس سابق دایره فرهنگ و هنر اموزش و پرورش زنجان – ازفراموشان مباد!!)

159) ابولفضل گنج دانش (شاعر)

160) عبدالله مرادی (شاعر)

161) عاشیق موسلوم عسگری

162) سید علی اکبر موسوی (استاد ورزش)

163) نصرالله خان افشار(از رجال وخوانین معروف زنجان – فرزند جوره خان – بنیانگذار تکیه مسجد نصرالله خان – همدوره عبدالله میرزا دارا)

164) عباس بابائی (شاعر)

165) ایت الله عبدالحمید قائمی

166) پرفسور مجتبی ناصری [اولین پزشگ ایرانی که پیوند دست انسان را در اروپا انجام داد.]

167) حاج علی ذبیحیان

168) جهانگیر الماسی (بازیگر)

169) حاج حسین نجفی

170) حاج نقی بلوری

171) جمال شورجه (کارگردان)

172) حاج میرزا عبدالرحیم واسعی زنجانی

173) حاج سید محمودحسینی (امام جمعه زنجانی)

174) آیدین نیکخواه بهرامی (ملی پوش)

175) صمد نیکخواه بهرامی (ملی پوش)

176) عباسعلی عمید زنجانی (رئیس سابق دانشگاه تهران)

177) عباسقلی خان افشار

178) حاج صمد سعادتی خمسه (اوهم یادش گرامی باد)

179) یحیی آل اسحاق (وزیر سابق بازرگانی در دولت رفسنجانی)

180) حاج میرزا مهدی (فرزند حاج سید میرزا ابوعبدالله موسوی میرزایی)

181) مسعود روغنی زنجانی

182) پهلوان حاج احد مسگر (حاجی خان میرزایی)

183) دکتر محسن رهامی

184) سید رضا برهانی (پیش کسوت ورزش دوچرخه سواری)

185) حاج میرزا علی اکبر خلدی – کاشفی (شاعر)

186) مهدی سهرابی (ملی پوش دوچرخه سواری)

187) حاج غلامرضا عینی فرد (شاعرومداح اهل بیت)

188) اشرف الملک (حاجی میرزا اشرف خطیبلو خمسه ای)

189) حاج عباس حیدریان ( حیدرزنجانی – یاشیل عباس – پیش کسوت ورزش زورخانه ای)

190) پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی (استاد در ادبیات، نویسنده و پژوهشگر)

191) میرزا جواد طارمی

192) محمد هوشنگ جعفری (شاعر)

193) حسن نجاریان

194) سید محمد مجتهد (طارمی سردانی حسینی – اولین متولی مسجد سید زنجان – سرسلسله خاندان مجتهدی و جد اعلای حاج اقا عزالدین حسینی امام جمعه سابق زنجان)

195) آیت‌الله سید احمد شبیری دوسرانی زنجانی (۱۲۶۹ هـ.ش ،-۱۳۵۳ هـ.ش)

196) آیت‌الله العظمی میرزا باقر زنجانی (از مدرسین مشهور در علوم اسلامی)

197) علي اكبر توفیقی اولین رئیس رسمی بلدیه زنجان

198) حاج غلامرضا کوچمشکی

199) حاج مير بها الدين زنگاني (بناکننده پل میربهاء ، مشهوربه کهنه کورپی – پل اژدهاتور)

200) جواد کیمیا قلم زنجانی (شاعر و خوش نویس)

201) شمس الدین سجاسی (ادیب و شاعر قرن ششم ه.ق)

202) میرزا علی اکبرخان قولی قیسالویی (مجاهد مشروطه – فرزند حاجی خان ازخورده مالکین زنجان – منزل علی اکبر خان بعد ازمشروطه درمحله سرچشمه به تکیه اکبریه تبدیل شد.)

203) میرزا محمود خطیبی (ازپایه گذاران دادگستری درزنجان)

204) حاج اشرف همایونی

205) حاج احمد مهدوی

206) حاج رجبعلی مغازه (اخوان) – بنیانگذاراولین چاپخانه در شهرزنجان

207) محمد علی واهبی

208) حاج تیمور قهرمانی

209) اقا میرفتاح ینگجه ای زنجانی (شاگرد علامه قارپوز ابادی – از ائمه جماعات – تکیه ای درکوچه حاج نوروزلر به نام او معروف می باشد.)

210) محمد حسین فکور

211) ایت الله سید محمد ولایی

212) حسن غریق (شاعر)

213) حاج جواد میر محمد رضایی (خطاط و کتیبه نویس مشهور)

214) حسین داداشی (بنیان گذار ورزش رزمی وشو در ایران)

215) سید هاشم موسوی

216) شیخ شهاب الدین سهروردی (از بزرگان حکمت و فلسفه و عرفان – بنیان گذار فلسفه اشراق)

217) رشید الدین ابهری (فیلسوف و منجم و ریاضی دان)

218) کریم دواتگر زنجانی!!

219) حاج میرزا ابوالفضل مشیر الممالک ضیایی

220) نصرت الله خان مقدم

221) عباس خان اعتماد امین!!

222) ایت الله محمد شجاعی (یکی از اولین نمایندگان زنجان در اولین دوره ی مجلس شورای اسلامی)

223) شیخ عبد الکریم ال اسحق خوئینی زنجان

224) دکتر محمد فاطمی

225) حاج حسن نجفی ( تاجر معروف و خیر – سایان اقاسی)

226) غلام حسین خان بهادر سلطان (انگورانی)

227) ایت الله سید اسماعیل موسوی (مشهور به میر اقا – امام جمعه سابق زنجان)

228) محمد خان اوصانلو !!

229) اثیرالدین ابهری

230) ابوالحسن علی بن هارون (فیلسوف بزرگ زنجانی)

231) رئیس الدین عبد الملک سهروردی

232) امیر گونه خان طارمی افشار ایرلو

233) سید محسن موسوی زنجانی (جد خاندان موسوی زنجانی)

234) بیان الدوله (هادی خان اصانلو، وزیری – نماینده زنجان در مجلس شورای ملی )

235) دبیراسعد (نیای کاووسی های زنجان – دبیر و منشی دردستگاه حکومت اسعدالدوله ذوالفقاری)

236) دبیر همایون (حسین خان کاووسی)

237) صارم السادات – (حاج سید محمد فوت 1304ه.ش – پدر سید مقتدا صارمی)

238) مدیرالدوله (اسماعیل خان اصانلو)

239) ناصرنظام خدیوی

240) محمد علی ال اسحق خوئینی [ ملا مرد علی – مسئول و دفتردار وقت، دفاتر ثبت اسناد زنجان]

241) اقا خان درامی

242) حکيم احمد بن فارس زهراوی کرسفی

243) تاجماه خانم [فرزند علي‌اكبر خان آجودان باشي و همشيره ی آقا اسماعيل آجودان باشي و عيال فتح‌ا… ارفع‌السلطنه طالشي( احتمالاً اولين خانمي است كه در ايران در دوره ی قاجار به ترجمه ی كتاب روي آورد.]

244) حاج سيد تقی معراجی (عالم، عارف و تاجر و يکی از بنيانگذاران سرای بهجت و بانی و احياء کننده سرای گلشن زنجان به همراه مرحوم حاج خداوردی قائمی و سه فرزند وی حاج تقی، حاج نقی و حاج جواد فتوره چی [قائمی])

245) سعدالدوله ابهر یهودی وزير ارغون خان

246) علامه ميرزا مجيد حکمی زنجانی

247) دكتر سيد ابوالفضائل مجتهدي (فرزند ميرزا محمود امام جمعه – دكتراي فلسفه و معارف اسلامي از دانشگاه ساسكس انگلستان)

248) دکتر اکبر نوحی خرمدره ای

249) ميرزا احمد سهروردی مشهور به ياقوت ثانی(خوشنويس)

250) ميرزا عبدالكريم رايض الدين اعجوبه زنجاني [عارف برجسته ربع آخر قرن سيزدهم هجري]

251) علی محمدی مشهور به [علی درامی]

منبع: http://www.zanjantorist.blogfa.com/post/73

Leave a Reply