به یک یا دو نفر که بهترین ایده یا ایده ها را در زمینه مشاغل خانگی پیشنهاد بدهند جایزه یکصد یا پنجاه هزار تومانی داده خواهد شد

لطفا به نکات زیر توجه بفرمائید:

  1. انتخاب برنده با ادمین (مدیریت سایت) است، فاکتورهای ذهنی شخصی ادمین در این مورد حاکم است.

  2. ایده های شما ممکن است برنده شود یا نشود. مدیریت سایت وظیفه ای در این مورد ندارد، تاکید می کنم که جایزه به منظور تشویق است نه به منزله خرید یا حق استفاده، ادمین ممکن است از هیچ ، یکی، ترکیبی از چند تا یا از همه ایده ها استفاده کند.

  3. ایده های مشاغل خانگی و مسابقه مربوطه تا پایان فروردین ماه اعتبار دارد. در 31 فروردین برنده یا برندگان اعلام می شوند.

  4. ایده ای که با کمترین سرمایه، کمترین ریسک، کمترین دانش بتوان در منزل کاری انجام داد که قانونی، سالم، مفید و درآمدزا باشد.

  5. ممکن است برنده ای نداشته باشیم، یا یک نفر برنده پنجاه هزار تومانی شود، یا یک نفر برنده یکصدهزار تومان شود، یا دو نفر هر کدام برنده پنجاه هزار تومان شوند. این بستگی به تعداد ایده ها و کیفیت آنها دارد.


برنده جایزه یکصد هزار تومانی آقای حامد مجیدپور از شیراز بودند که ضمن تشکر از ایشان جایزه را نقدا به ایشان پرداخت کردیم.

Leave a Reply