آنچه جان کری گفت:

من همچنین می خواهم از این فرصت برای تشکر از وزیر امور خارجه جواد ظریف استفاده کنم. وزیر امور خارجه ایران به سختی و با پشتکار کار کرده است. او با حسن نیت و عزم راسخ به این گفتگوها پا گذاشته است، و این آن چیزی است که برای حل موضوعاتی چنین دشوار لازم است.
ما در این روزهای اخیر در وین پیشرفتی حقیقی و اساسی داشته ایم، و ایده های جدیدی را دیدیم که عرضه شدند. به همین دلیل هست که همه ما، شش کشور گروه ۱+۵ و ایران، این گفتگوها را برای هفت ماه دیگر، و با هدف دقیق خاتمه توافقی سیاسی در عرض چهار ماه، تمدید می کنیم.
اکنون باور ما این است که که رسیدن به یک توافق جامع که به نگرانی های جامعه جهانی پایان دهد، ممکن است. و در این مقطع، ما درباره چگونگی موافقتنامه به تفاهم روشنی رسیده ایم، اما نکات مهمی از اختلافات باقی مانده اند که باید برطرف شوند.
ایالات متحده و شرکای اروپایی و گروه ۱+۵ ما – بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، کشورهایی که همیشه الزاما با هم موافق نیستند، همه در چگونگی یک توافق قابل دوام با یکدیگر تفاهم دارند.
یک توافق ماندگار باید اول و پیش از هر چیز تمام مسیرهای ایران را برای دستیابی به مواد شکافت پذیر برای ساخت بمب اتمی مسدود کند. یک توافق ماندگار باید شامل درجه جدیدی از شفافیت و راستی آزمایی فراتر از دسترسی وسیعتری باشد که ما تحت برنامه اقدام مشترک داشته ایم. تحت یک توافق جامع ضمن این که به این شرایط عمل می شود، تسهیل در زمینه تحریمهای مربوط به برنامه اتمی ایران را نیز، که باعث آمدن ایران به میز مذاکره شد، شامل می شود.
و به خاطر ماهیت این گفتگوها، ما نباید، و من تاکید می کنم ما در روزهای آینده در مورد جزئیات گفتگوها صحبت نخواهیم کرد.
همچنین مایلم تاکید کنم، این توافق مانند هر توافق دیگری، مخصوصا درباره امنیت، نمی تواند بر پایه اعتماد باشد، زیرا اعتماد را نمی توان یک شبه ایجاد کرد. درعوض، این توافق بایستی بر اساس راستی آزمایی باشد ، براساس اقداماتی که درطول زمان اعتماد ایجاد می کنند.
مایلم این را بازهم بیشتر برای همه اینجا روشن کنم که ما واقعا می خواهیم که این (مذاکرات) به نتیجه برسد، اما نه به هر قیمتی. ما می خواهیم به توافقی جامع برسیم و می خواهیم که این توافق برای همه خوب باشد.

Leave a Reply