به نوشته نشریه نیچر یا طبیعت، ۴۷دندان پیدا شده در غاری در جنوب کشور چین، نشان دهنده آنند که انسانهای امروزی از آفریقا راهی چین شده اند. پیشتر تصور میشد که انسانها بین چهل تا هفتاد هزار سال پیش کوچ خود را آغاز کردند اما یافته جدید نشان دهنده آن است که این کوچ حدود صد و سی هزار سال پیش آغاز شده بود. انسانهای امروزی برای اولین بار حدود دویست هزار سال پیش در آفریقا نمایان شدند و کوچ آنها به باقی جهان همیشه مورد بحث بوده.

Leave a Reply