1. واتیکان باکمتر از نیم کیلومتر مربع

  2. موناکو، دو کیلومتر مربع

  3. نااورو، کوچکترین کشور جزیره ای جهان در استرالیا با 21 کیلومتر مربع

  4. تووالو، کشور جزیره ای دور افتاده و محروم در اقیانوس آمرام با 26 کیلومتر مربع

  5. سان مارینو 61 ک. مربعی

  6. لیختن اشتاین 160 ک.م

  7. سنت کیتس و نویس، در دریای کارائیب با 261 ک. م

  8. مالدیو شلوغ پلوغ با 300 ک.م

  9. مالت 316

  10. و کشور گرانادا با 344 کیلومتر مربع

شایان ذکر است که جزیره زیبای کیش در خلیج فارس (شاخاب پارس) 91.5 کیلومتر مربع مساحت دارد، یعنی از مجموع پنج کشور واتیکان، موناکو، نااورو و تووالو بزرگتر است. همچنین جزیره بزرگ قشم 135 کیلومتر مربع وسعت دارد در مقایسه با امارت دوبی (دبی) با 4114 کیلومتر مربع.

منبع: ویکیپدیا و ورلداطلس

Leave a Reply