كسب و كار با اسانس هاي گياهي

ذخاير گياهان دارويي کشور منبع درآمدي مطمئن براي مردم است

بيشتر مردم دنبال كار مي گردند چه آنها كه اصلاشغلي ندارند و چه آنها كه به فكر كسب و كار بهتر و پردرآمدتري هستند، اما هر دو گروه اغلب پشت ميز نشستن و داشتن شغل دولتي را مطمئن و مطلوب مي دانند، براي همين شايد حتي به فكر كارآفريني و توليد شغل آن هم با سرمايه اي نه چندان كلان نيفتند.

بعضي شغل ها قبل از آن كه نيازمند پول باشد، دانش و مهارت مي خواهد و البته قدري همت؛ توليد اسانس هاي گياهي از اين دسته مشاغل است يعني شغلي كه با وجود يك كاربر ماهر برپا مي شود و به سوددهي مي رسد. كاربر اسانس هاي گياهي، كسي است كه از عهده تهيه، نگهداري، فروش، تشخيص رايحه ها و مخلوط كردن اسانس ها و راهنمايي مصرف آنها برمي آيد و اطلاعات جامعي نسبت به اسانس هاي پرمصرف دارد.

براي اين كه فردي مهارت كاربري اسانس هاي گياهي را به دست بياورد، بايد در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي شركت كند و 208 ساعت (74 ساعت آموزش تئوري و 134 ساعت آموزش عملي) آموزش ببيند. اين فرد بايد از هوشياري ذهني برخوردار باشد و معلوليت حركتي و بينايي نيز نداشته باشد. اين دوره مهارتي را هم زنان و هم مردان مي توانند دنبال كنند، به شرطي كه حداقل مدرك ديپلم داشته باشند و دوره كاربر گياهان دارويي را نيز در مراكز فني و حرفه اي گذرانده باشد.

چرا اسانس گياهي؟
كشور ما ذخايري غني از گياهان دارويي دارد كه مي تواند منبع درآمدي مطمئن و پايدار براي بخش قابل توجهي از مردم باشد. در ايران بيش از 7000 گونه گياه دارويي وجود دارد كه زاييده وجود 11 اقليم از 13 اقليم جهاني در كشورمان است، اما اين استعداد طبيعي تاكنون بدرستي مورد استفاده قرار نگرفته چون صنايع تبديلي و تكميلي بويژه صنايع اسانس گيري در كشور ما آن طور كه بايد، رشد نكرده است.
اين در حالي است كه در دنياي پيشرفته امروز، اسانس ها منبع درآمد باارزشي هستند كه اگر قرار باشد ما هم در اين عرصه رقابتي قرار بگيريم، بايد از روش هاي سنتي اسانس گيري ـ كه قابليت رقابت را از محصولات ما در بازارهاي جهاني مي گيرد ـ دست برداريم و به سمت فناوري هاي جديد برويم.
اسانس هاي گياهي كاربردهاي زيادي در دنياي امروز دارد؛ اين اسانس ها به عنوان ماده نگهدارنده، طعم دهنده و عطردهنده طبيعي در صنايع غذايي، ماده معطر در صنايع توليد مواد آرايشي و بهداشتي و پيش ماده مورد نياز بسياري از صنايع شيميايي مثل حشره كش ها به كار مي روند، ضمن اين كه از آنها در تهيه انواع داروهاي پزشكي و دانش آروماتراپي (عطر درماني) نيز استفاده مي شود.

اسانس يعني درآمد
كشورهاي جهان سوم بيشتر مواد خام مي فروشند چون توان توليد مواد باارزش از مواد خام را ندارند، اين مشكل كشور ما هم هست. با استخراج اسانس از گياهان، ارزش افزوده خوبي به دست مي آيد چون سود حاصل از فروش اسانس گياهان ده ها برابر بيشتر از فروش محصول خام است.
اين در حالي است كه اسانس ها خيلي بهتر از مواد خام نگهداري مي شوند. نگهداري مواد گياهي خشك معمولاكار دشواري است كه به انبارهاي وسيع و كنترل دائمي دما و رطوبت نياز دارد. اين در شرايطي است كه مراقبت از اين گياهان در برابر آفات و بيماري ها نيز دشواري هايي دارد؛ در حالي كه اگر اين گياهان به اسانس تبديل شوند ديگر اين مشكلات بروز نخواهد كرد. پس توليد اسانس، شغلي برد ـ برد است كه همه حتي طبيعت از آن سود مي برند.

روش كار
روش هاي استخراج اسانس با توجه به نوع گياه، نوع اسانس و كيفيت مورد نظر در اسانس گيري متفاوت است. براي استخراج اسانس از روش هايي چون تقطير با بخار آب، استفاده از حلال هاي شيميايي، پرس سرد، استفاده از فشار بخار آب، گاز دي اكسيدكربن، آب جوش و خلاو… استفاده مي شود. از نظر فني، روش آب جوش و خلابراي اسانس گيري از بسياري از گياهان دارويي مناسب است چون با اين روش هم كيفيت اسانس به دست آمده مطلوب است و به علت ايمني بيشتر، براي مشاغل خانگي نيز توصيه مي شود.
اما اگر قرار است اسانس گيري نه در خانه كه به صورت صنعتي انجام شود، حتما بايد در كارگاه اتفاق بيفتد. يك واحد اسانس گيري بسته به نوع فعاليتش بايد حداقل داراي بخش هايي مثل انبار مواد اوليه، خشك كن، دستگاه اسانس گيري و تجهيزات پس از اسانس گيري باشد كه دستگاه اسانس گيري خودش بايد داراي بخش هايي مثل منبع توليد حرارت، ديگ آب جوش، پمپ خلا، جداكننده و شير تخليه باشد.

به طور متوسط هر ليتر از عرقيات در بازار به قيمت 2000 تومان فروخته مي شود، ضمن اين كه تفاله هاي باقيمانده از برخي گياهان مثل گل محمدي نيز مي تواند به مصرف صنايع مربا سازي برسد. پس با راه اندازي چنين شغلي مي توان با يك تير، چند نشان زد.
اين در حالي است كه طبق جدول نرخ خريد انواع اسانس گياهان دارويي در سال 90 مي توان به ازاي فروش هر​كيلوگرم اسانس گل محمدي 600 هزار تومان، رزماري، اسطوخدوس و آويشن 15 هزار تومان، نعنا 8500 تومان، شويد 7500 تومان و اكاليپتوس 6000 تومان به دست آورد كه اگر اين توليدات در حجم زياد باشد، سود قابل توجهي عايد بانيان آن مي شود.
البته راه اندازي اين خط توليد هزينه هايي نيز دارد؛ به طوري كه احداث يك واحد كامل نيمه صنعتي اسانس گيري در حال حاضر نزديك به100 ميليون تومان هزينه نياز دارد كه مي توان با ساده كردن سيستم و حذف دستگاه هاي غيرضروري با حدود 10 ميليون تومان نيز در قالب مشاغل خانگي، يك كارگاه برپا كرد.
پس براي آنهايي كه توان احداث واحد نيمه صنعتي را ندارند، اسانس گيري در قالب مشاغل خانگي بهتر و كم دردسرتر است چون در آن صورت مشكلاتي نظير حمل و نقل، نوسان قيمت مواد اوليه و نوسان بازارهاي خريد ـ كه واحدهاي نيمه صنعتي با آن مواجهند ـ برايشان كمرنگ تر خواهد بود.

Leave a Reply