اگر می‌خواهید در زندگی شخصی خود قدرت و تأثیر بیشتری داشته باشید یا فقط به زندگی خود مثل رهبران قدرتمندی که قبل از شما وجود داشته‌اند شکل دهید، شاید بد نباشد از هفت عادتی که برای شما گردآورده‌ایم، الهام بگیرید:

هیچ‌گاه زیاد صحبت نمی‌کنند

انعطاف‌پذیر هستند

بحث نمی‌کنند

در جامعه فعال هستند

چند حرکت جلوتر از خود را پیش‌بینی می‌کنند

برنامه زمانی را به دقت مشخص می‌کنند

خود را مشخص و متمایز نشان می‌دهند

نمایشگاه مجازی فارس، بخش مربوط به چتر بازی، سقوط آزاد، اسکای دایوینگ و ورزش های مهیج اینچنین را راه اندازی کرده، آیا شما مایل هستید اخباری هیجان انگیز ما را دنبال کنید؟

در منوهای سمت راست، قسمت دسته بندی مطالب، به دنبال “سقوط آزاد، پرواز بدون بال، چتیر بازی، اسکای دایوینگ” و امثالهم را جستجو کنید.

Leave a Reply