عواملی که باید در انتخاب یک شغل در نظر گرفت یا اگر همین الان صاحب کسب و کار و شغلی هستید باید آنها را اجرا کرد تا موفقیت بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد

1. علاقه داشتن
2. داشتن استعداد مرتبط با شغل
3. تعیین اهداف
4. اطرافیان
5. توانایی سختکوشی
6. استفاده از فرصت ها
7. داشتن تجربه

8. و در آخر، بیسیار بسیار مهم، داشتن دانش و تلاش روز افزون برای افزودن دانش مرتبط و تخصصی

Leave a Reply