عشق یا جذابیتِ ناشی از کمبودها

چرا در طی تمام مدت بزرگسالی ام همیشه به سمت افراد فریبکار، دروغگو و خشن تمایل دارم. رابطه هایی که به نوعی مطمئن بودم سرانجام خوبی برایم نخواهند داشت؟ آیا روشی یا دلیلی وجود دارد که مرا از افتادن در دام آنها جلوگیری کند؟ آیا حس و هوسم همیشه اشتباه خواهد کرد؟ چرا من به سرعت جذب مردانی می شوم که احساس غرور در رفتارشان داد می زند و به همان سرعت که وارد زندگی ام می شوند به همان سرعت هم غیب شان می زند؟

روان درمانگر امریکایی Ken Page که کارگاه های آموزشی زیادی در مراکز مشاوره بر پا کرده است و مقالات گوناگونش در نیویورک تایمز و سایر رسانه منتشر شده است از یک رفتار ناهنجار یاد می کند که زنان و مردان مشابه تو، مرتکب می شوند. او معتقد است افرادی که به نحوی در رابطه های قبلی و حتی فراتر از آن در دنیای کودکی شان اذیت شده اند دچار مشکل attractions of deprivation هستند.

به عبارتی ساده «جذابیتِ برخاسته از کمبودها » افراد را ترغیب می کند تا برای فرار از زخم های قدیمی، ناخودآگاه مجذوب نشانه هایی در جنس مخالف می شوند که شانس تکرار همان محرومیت ها را برای خود ممکن می سازد.

بر طبق نظرات این مشاور روانی، افرادی که از تکرار عشق های اشتباهی در رنج هستند باید از شر «جذابیتِ ناشی از کمبودها » ها خلاصی بیابند. افراد به این دلیل به رابطه بدِ جدید تن می دهند چون می خواهند با تکرار و بازسازی اتفاق بد سابق، آنها را در رابطه جدید و مشابه، تصحیح کنند. نیتی که معمولا، در عمل قابل اجرا نیست و باعث شکستن هر چه بیشتر قلب آنها می شود.

برای پایان دادن به عشق های اشتباهی، در قدم اول باید لیستی از بدی هایی جنس مخالف تهیه کنی مثلا: او آدم پرخاشجویی است، دروغگو است، خیانت پیشه است و … در قدم دوم، به نکات مثبت شخصیت خودت توجه کنی و از طریق شناسایی حدیده های وجودی ات، دقت کنی که چطور این بخش های زیبای تو، با بدی های افرادی که به دام عشقش شان می افتی مطابقت دارد.

از این به بعد است که می توانی پی ببری چرا افرادی اصرار دارند که مدام با آدم هایی که شانس اذیت کردن شان زیاد است دوست شوند. در حقیقت از طریق ایجاد رابطه جدید با افراد آزار دهنده، تو مشغول تنبیه خودت هستی و می خواهی به خودت مرتب یاداوری کنی که شخصیت بدی هستی و لایق محرومیت های عشقی او هم هستی. یادآوری که از این پس ضرورتی ندارد.

مجله مرد روز

Recognizing Your Attractions of Deprivation – Why we fall for people who are bad for

Ken Page, L.C.S.W.
http://www.psychologytoday.com/blog/finding-love/201104/recognizing-

 

Leave a Reply