محصولات ضد عرق (آنتی پرسپیرنت) چگونه کار می کنند؟

رایج ترین مواد موثره مورد استفاده در آنتی پرسپیرنت ها ترکیبات فلزی است. نمک های فلزی خاصیت قابض دارند که با پروتئین های بافت پوست واکنش داده وباعث انعقاد آنها می شوند.

مهم ترین نمک های به کار رفته به این منظور نمک های آلومینیوم هستند که از این قرارند:

  • کلرید آلومینیوم

  • کلرهیدرات آلومینیوم (ACH)

  • کمپلکس گلیسرین – تتراکلرو هیدرات – آلومینیوم – زیرکونیوم (ZAG): این ماده مهم ترین نمک آلومینیوم استفاده شده در محصولات ضد عرق است. محصولات ضد عرق حاوی ZAG بسیار ملایم هستند و پتانسیل آن ها در ایجاد التهاب و ایجاد حساسیت تماسی بسیار پایین است.

یون های آلومینیوم و زیرکونیوم به دهانۀ مجراهای غدد عرق اکرین نفوذ کرده و با ایجاد یک سد و درپوش میزان ترشح عرق را تنظیم می نمایند. به این ترتیب مقدار بسیار ناچیزی از عرق به سطح پوست می رسد.

مکانیسم بدیهی: شکل گیری ژل هیدروکسید در اثر خنثی سازی نمک فلز اسیدی به وسیلۀ عرق که خاصیت اسیدی کمتری دارد.

تکنولوژی کپسوله نمودن بو چگونه عمل می نماید؟

بتا- سیکلودکسترین مولکولی با خصوصیات منحصر به فرد است که می تواند مولکول های مادۀ معطر را در خود نگه دارد. این مولکول ها در مجاورت رطوبت (عرق) مولکول های مادۀ عطری را آزاد نموده و مولکول های بدبوی عرق را در خود جای می دهد. به این ترتیب هر چه میزان رطوبت بیشتر باشد میزان عطر بیشتری آزاد می شود و میزان بوی بد بیشتری جذب می شود.

دئودورانت های ضد عرق واکنشی چگونه عمل می کنند؟

کمپلکس “گلیسرین – تتراکلرو هیدرات – آلومینیوم – زیرکونیوم” (ZAG) موجود در فرمولاسیون ژل ها و رول های ضد عرق، به خوبی میزان ترشح عرق را کاهش می دهد.

در فرموله نمودن استیک های ضد عرق از هر دو تکنولوژی کاهش تولید عرق و کپسوله نمودن بو استفاده شده است، به این ترتیب عملکرد این دئودورانت ها از این قرار است:

  • عرق ناشی از استرس به وسیلۀ غدد عرق آپوکرین تولید می شود.

  • مادۀ موثرۀ فعال ضد عرق ( ACH) به اولین نشانه های رطوبت واکنش داده و به توقف روند تعریق کمک می کند.

  • واکنش مولکول بتا سیکلودکسترین (BCD) به رطوبت با آزاد سازی عطر نمایان می شود.

  • به محض اینکه عطر موجود درمولکول های بتا سیکلودکسترین (BCD) آزاد می شود این مولکول ها خالی شده و مولکول- های بد بو را جذب می کنند.

  • مادۀ معطر قوی محصول ضد عرق، بوی بد ناشی از تجزیۀ عرق را می پوشاند.

منبع

Leave a Reply