ضرورت های تغییر الگوی نظام وظیفه

ایجاد و حفظ امنیت در یک کشور مطمئناَ یکی از ابتدایی ترین و مهمترین نیازهای ملت آن برای ادامه زندگی است. خوشبختانه کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از این نظر در بهترین شرایط قرار دارد.

دنیای امروز با دنیای قرون گذشته تفاوت های اساسی دارد و کشورهایی که عاجز از این درک هستند محکوم به گذشته خواهند بود. امروزه با گسترش وحشتناک جهانی شدن دیگر برای تسخیر و استعمار نیازی به لشکر کشی نیست بلکه استعمار با نفوز اقصادی، فرهنگی و علمی تمامی منابع اجتماعی و اقتصادی کشورها را به تاراج می برند. دفاع از کشور در مقابل این هجمه ها بسیار سخت تر از جنگ های مرسوم قدیمی است و مهمترین عامل برای موفقیت در این دفاع نیروی انسانی کارکشته است.

در هیچ یک از کشور های پیشرفته از سیستم مانند سيستم سربازي در ايران برای تامین سرباز استفاده نمی شود. برای مثال هیچ کشوری هزاران دلار برای تحصیل و اخذ درجه کارشناسی یک فرد هزینه نمی کند تا وی را دو سال به عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی به کارگیرد. چرا که اولاً پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز به تخصص و آموزش های مخصوص دارد و ثانیاً کار تخصصی یک فرد در رشته خود بسیار کاراتر است. طبق آمار اعلامی خروج هر فرد تحصیل کرده فوق لیسانس از کشور معادل یک میلیون دلار ضرر برای کشور است که بطور کلی این رقم به ۵۰ میلیارد دلار می رسد.

متاسفانه این دقیقا حکایت کشور ماست. مشکل از اینجا نشأت می گیرد که در سیستم کنونی نظام وظیفه جایگاهی متناسب با تخصص هر فرد وجود ندارد و ذاتاً این امکان پذیر نیست. در الگوی کنونی نیروی انسانی دارای کمترین ارزش می باشد و با توجه به کاهش تعداد سربازان تمامی افراد با هر درجه تحصیلی کارهای یکسان و بدون نیاز به تخصص انجام می دهند که برای حل این مشکل نیز نیروهای مسلح در تمامی ارگان ها اقدام به تنزل درجه های نظامی کرده است. افراد متخصص بسیار زیادی در پادگان ها وجود دارد که می توانند در جامعه خدمت های بسیار بیشتری را برای کشور کنند. به هدر دادن این سرمایه های انسانی قطعا هزینه های بسیار بیشتری را برای ما خواهد داشت.

(این مقاله مجددا بازنشر داده شده)

Leave a Reply