رويش موي مجدد با روش جديد سوپربيوتيك

ريزش مو از گذشته تاكنون از مشكلات شايع آقايان وخانمها بوده است، درآقايان ريزش عمدتا دلايل ارثي دارد ومعمولا از سن خدود 20 تا 25 سالگي ريزش شروع ميگردد. اما بر خلاف آقايان در خانمها ريزش مو علل بسيار متوع تري ميتواند داشته باشد مانند علل هورموني كم خوني كمبود مواد مغذي ومعدني مشكلات بيماريهاي زنان و غدد و… همچنين استرس و اضطراب در هر دو جنس از ديگر دلايل ريزش مو ميباشد. البته در خانمها با برطرف شدن علل شانس بازگشت و رويش مو بسيار بيشتر است.

در آقايان معمولا طرح ريزش از الگوي مشخصي پيروي ميكند . ابتدا جلوي سر به سمت طرفين ريزش داشته ودر مراحل بعدي مركز وفرق سر دچار ريزش ميگردد. در خانمها  آنچنه بعنوان ريزش مطرح است از كم پشتي عمومي موها ونازك شدن مو تا  كم پشتي شديدمشابه كچلي  در نواحي مختلف وعمدتا جلو و مركز سر رخ ميدهد. بررسي ها نشان داده  كهدرمانهاي مختلفي مانند استفاده از شامپوها لوسيون هاي موضعي و داروهاي مختلف چندان موثر نبوده اند. يكي از علل كم تاثير بودن اين درمانها بخاطر وجود سد محافظي بنام پوست ميباشد!
پوست  بطور طبيعي در بدن نقش محافظ داشته ويكي از اجزاي سيتم دفاعي بدن ميباشد به همين دليل شامپوها و داروهاي موضعي نميتوانند جذب موثري داشته باشند.

به همين دليل طي تحقيقات وسيع محققان به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به اينكه در ريزش مو عمدتا خون رساني به فوليكول مو كاهش يافته همچنين و مواد مغذي خود را از دست ميدهد براي تحريك وتقويت واحياي مجدد فوليكول مو و رويش مجدد مو بايد از سد پوست عبور كرده و دارو مستقيما به نحوي به خود فوليكول يا اطراف آن برسد.
ادامه تحقيقات و آزمايشات بر افراد مختلف ومتعدد حاكي ازدرصد موفقيت بسيار بالا و نتايج عالي  در اين ايده بود.
در روش جديد سوپر بيوتيك  از داروهايي كه به صورت تزريقي به همين منظور توليد شده ومورد تاييد  بالاترين مرجع پزشكي جهان  ( FDA )  ميباشد براي بازسازي  واحياي فوليكول موي ضعيف شده استفاده ميگردد.
بديهيست كه اين روش براي افرادي كه دچار طاسي كامل شده اند قابل استفاده نخواهد بود.

داروهاي نسل جديد بسيار قوي وموثر ميباشند وبطور كلي ميتوان اين روش را جايگزيني براي پروسه كاشت مو دانست ضمن اينكه بسياري از مشكلات وعوارض كاشت ر ا نيز ندارد ومهم تر از همه اينكه نماي موهاي جديد كاملا طبيعي  ومشابه بقيه موها ميباشند.

نحوه عمل به اينصورت است كه اين داروها كه بصورت تركيبي استاندارد از چند دارو ميباشند به نواحي خاصي از سر و با عمق مشخص وموثر تزريق ميشوند. در هر جلسه حدود30 تاتا50 نقطه سر با اندازه معين واستاندارد تحت تزريق قرار ميگيرند. اين پروسه با فاصله حدودا  15 روز  يك بار وبه مدت 8تا 10 جلسه بايد تكرار شود.

 بطور معمول از جلسه سوم به بعد در بيش از 95 درصد افراد ريزش مو متوقف شده  ودر بيش از 80 درصد افراد از جلسه چهارم  ابتدا در نواحي مانند فرق سر رويش بصورت موهاي كركي شروع شده و سپس در نواحي ديگر مانند طرفين سر رويش اتفاق مي افتد.
اين روش در آقايان با ريزش موي ارثي كه دچار كم پشتي شديد شده و هنوز به مرحله طاسي كامل نرسيده اند و همينطور خانمهاي دچار كم پشتي و ريزش شديد بطور قوي موثر بوده ونتايج بسيار مطلوبي به بار ميا ورد.

بسياري از بيماراني كه پيش از درمان قصد انجام كاشت مو را داشته اند با پيشنهاد اين درمان و انجام ومشاهده نتايج عالي آن بطور كلي از كاشت مو منصرف شده اند. بيماران جهت اطمينان خاطر از نتايج درمان ميتوانند قبل از شروع درمان در جلسه اول از سر خود عكس تهيه نموده و هر 1 ماه با گرفتن عكس مجدد نتايج را مقايسه كنند.

از ويژگيهاي اين روش در قياس با كاشت مو طبيعي بودن موي رويش كرده وحالت آن عدم نياز به پروسه جراحي  وبخيه ودرد حاصل از آن وعدم نياز به تراشيدن موي سر ميباشد. دركاشت مو معمولا به علت مشاهده جاي سوراخ ايجاد شده براي نصب هر ساقه مو ديگران متوجه كاشت مو ميشوند. ولي در اين روش موها كاملا طبيعي وبه هيچ عنوان قابل تفكيك از بقيه موها نيست.

Leave a Reply