نصرالله شیفته

نصرالله شیفته در 1297 متولد شد. تحصیلات خود را در دبیرستان دارائى و سپس دانشكده‏ حقوق ادامه داد، درجه‏ لیسانس و بعد دكتراى حقوق دریافت كرد.او سپس وارد وزارت دارائى شد.

از اهم مشاغل “شیفته” در سازمانهاى دولتى می توان موارد زیر را نام برد: مدیركل نخست‏ وزیرى، رئیس سازمان رهبرى جوانان، معاونت وزارت اطلاعات و مدیریت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور.

كار اصلى “شیفته”، نویسندگى و روزنامه‏ نگارى بود. حدود چهل سال در مطبوعات قلم زد. سردبیرى خیلى از روزنامه‏ ها و مجلات را داشت.

ابتدا سردبیر “باختر امروز” شد، بعد روزنامه‏ تندرو و منتقد “مرد امروز” محمد مسعود به سردبیرى او اداره گردید. چندى سردبیر مجله‏ “خواندنیها” و زمانى سردبیر “صبح امروز” و سالیان دراز سردبیرى مجله‏ علمى “دانشمند” را عهده‏ دار گردید.
شیفته در بیوگرافى ‏نویسى در زمان خود شهرت نسبى داشت. در این زمینه مطالب زیادى منتشر نمود كه بعضى از آنها به صورت كتاب درآمد. كتاب صد مرد، نمایندگان مجلس، قضات دادگسترى را بشناسید، از تالیفات اوست. چند ترجمه هم دارد و در “ستاره اسلام” هم قلم می زد.

کتابهای زیر نوشته نصرالله شیفته هستند:

«شهلا»، «مژگان»، «کاکلی»، «دوست فدایی میهن»، «ده سال زندان»، «قهقهه اسکلت»، «سه مرد عجیب» و «نمایندگان ملت»

نوشته: بابک راستی، جمع آوری و ویرایش از سه منبع مختلف در اینترنت، سپس در ویکیپدیا هم نوشته شد.

Leave a Reply