شست دوم، انگشت ششم

این اختراع اصلا حال به هم زن نیست، گرچه به نظر می رسد داشتن یک انگشت بیشتر کمی حال به هم زن باشد اما در واقع این یکی از چندین نمونه بی نظیر از اختراعاتی است که گرچه هیچ نیازی به آن نیست اما ممکن است تعداد زیادی خواهان داشته باشد.

اگر مشتاقید بقیه این پست را از بابک راستی بخوانید:

دنی کلود دانش آموخته کالج هنری سلطنتی لندن است و در حال حاضر آخرین اختراع او چیزی است که نام “سومین شست” را روی آن گذاشته، چرا “سومین” من نمی دونم، این دومیش می شه!

شست سوم در واقع یک انگشت مصنوعی اضافه است که قرار نیست جای چیزی را بگیرد بلکه دقیقا قرار است اضافه شود!

It’s absolutely unnecessary stuff, and I love it.

این کاملا غیر ضروری است و من عاشقش هستم.

این انگشت در جای قرینه شست جای می گیرد و مطابق عکس زیر توسط سنسوری که با فشار انگشت “شست پا” فعال می شود به کار می افتد.

کلودی می گوید مردم سریعا به استفاده و یادگیری از این گجت عادت می کنند درست مانند چرخاندن همزمان فرمان با دست و استفاده از پدالها با پا.