شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب

الف ) مشمولین خدمت وظیفه عمومی:

1- کسانی که تا تاریخ 29/12/1394 مدت غیبت آنان به بیش از 8 سال تمام می رسد در شمول این مقررات قرار می گیرند.

2- ملاک محاسبه برای شروع غیبت مشمولین وظیفه غایب بیش از 8 سال،مطابق قانون مصوب سال 1363 (18 سال تمام) می باشد.

3- مشمولین وظیفه غایبی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند، ملاک محاسبه شروع غیبت آنان از سن 18 سال تمام خواهد بود.

4- بر اساس مقررات تدوین شده کسانی که در سامانه سازمان وظیفه عمومی ثبت نام نموده اند در اولویت رسیدگی قرار دارند.

5- برای اعمال تخفیف در مبالغ تعیین شده برای مشمولان غایب متاهل ، ملاک محاسبه دارا بودن همسر دائم و فرزندان قانونی خواهند بود.

6- در اجرای مقررات مشمولین وظیفه غایبی که با جعل و دسیسه مدارک غیر واقعی تهیه و ارائه نموده و یا کتمان حقیقت نمایند ازطریق سازمان وظیفه عمومی به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی تا به جرم آنان رسیدگی شود.

ب) سربازان حین خدمت:

1- سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ 29/12/1393 بیش از 8 سال غیبت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.

مثال1: مشمول متولد 15/12/67 كه در تاريخ 31/03/85 موفق به اخذ ديپلم گرديده و پس از آن نيز ادامه تحصيل نداده است چنانچه از تاريخ 19/08/93 مشغول به خدمت شده باشد، غيبت وي از 1/12/85 محاسبه شده و تا تاریخ 19/8/93 داراي بيش از 8 سال غيبت خواهد بود و در شمول اين معافيت قرار مي گيرد.

 مثال2: مشمول در تاریخ 19/2/94 به خدمت اعزام ومشغول خدمت می گردد در صورتی که غیبت وی تا پایان سال 93 به بیش از 8 سال تمام برسد در شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

 2- سربازان حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال دارند ،پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی از خدمت ترخیص خواهند شد.

ج) سربازان فراری:

سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال گذشته باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال 94 محاسبه می شود .

مثال: مشمول متولد 5/4/67 با مدرک تحصیلی سوم دبیرستان که در تاریخ 19/5/86 به خدمت اعزام ودرتاریخ 22/10/86 از خدمت فرارکرده و خود رامعرفی ننموده است، دراین صورت غیبت وی تا تاریخ 29/12/94 بیش از 8 سال بوده ودر شمول معافیت قرار خواهد گرفت.

 د) دانشجویان:

1- شروع غیبت دانشجویانی که درحال تحصیل بوده وتحصیلات خودرا به اتمام نرسانده اند و تا پایان 31/06/93 انصراف داده ویا اخراج شده باشند، ازتاریخ فراغت ازتحصیل مقطع قبلی ودانشجویانی که تحصیل خود را به اتمام رسانده وبه عبارتی فارغ التحصیل گردیده اند از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع محاسبه خواهد شد و چنانچه مدت غیبت آنان تا پایان سال 1394 به بیش از8 سال برسددر شمول این معافیت قرار می گیرند.

مثال1: تاریخ ورود به سن مشمولیت مشمول متولد 15/12/68 ، 1/12/86 بوده و درصورتی که قبل از این تاریخ تحصیل خود را به اتمام رسانده باشد غیبت مشمول از1/12/86 وچنانچه بعد از این تاریخ تحصیل خود را به اتمام رسانده باشد غیبت وی از تاریخ اتمام تحصیل محاسبه می گردد.

مثال2: در صورتی که مشمول در تاریخ 31/06/89 ازمقطع کارشناسی پیوسته انصراف داده باشدغیبت وی از تاریخ فراغت از تحصیل درمقطع دیپلم( رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش) ومقطع پیش دانشگاهی(رشته های نظری) محاسبه می گردد.

مثال 3: در صورتی که مشمول در تاریخ 31/6/86 از مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فارغ التحصیل شده باشد غیبت وی از تاریخ 31/6/86 محاسبه می گردد.

2- در صورتی که تحصیل در مقاطع دانشگاهی منجر به انصراف یا اخراج شده ومدرک آنان معادل مقطع پایین ترگردیده باشد ، شروع غیبت از تاریخ انصراف یا اخراج محاسبه می گردد.

مثال: مدت غیبت دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که در تاریخ 31/06/87 ازمقطع کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک معادل کاردانی انصراف داده ویا اخراج شده باشد، از تاریخ 31/06/87 محاسبه شده ولذا در شمول این معافیت قرار نمی گیرد.

 3- مشمولانی که قبل یا بعد از سن مشمولیت از کشورخارج شده وبااخذ معافیت تحصیلی، درخارج ازکشور مشغول به تحصیل شده اند، در صورتی که در مهلت سنوات مجاز تحصیلی(عادی)، فارغ التحصیل شده باشند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع وچنانچه پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی، فارغ التحصیل شده باشند غیبت آنان از تاریخ اتمام سنوات مجازمحاسبه می گردد.

 4- مدت غیبت مشمولانی که به عنوان فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورتحصیل می نمایند برابر بند(3) محاسبه می گردد.

5- مشمولانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده وبدون اخذ معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند ، شروع غیبت آنان از زمان رسیدن به سن مشمولیت محاسبه، لکن مبلغ جریمه آنان براساس مدرک تحصیلی ارائه شده اخذ می گردد.

 6- تشخیص آخرین مدرک تحصیلی مشمولان غایبی که مقیم خارج ازکشورهستند(اعم از این که با معافیت تحصیلی یا بدون آن از کشورخارج شده باشند)، بسته به نوع مدرک تحصیلی با وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ومرکز اموربین الملل ومدارس خارج ازکشور می باشد که البته مدرک ارائه شده با اطلاعات موجود در سامانه وظیفه عمومی مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

 تذکرات :

1)در صورتی که مشمولان فوق به علت انصراف ، اخراج و یا ترک تحصیل نتوانسته باشند مقطع تحصیلی خود را به اتمام برسانند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت در مقطع قبل محاسبه می گردد.

 2)آخرین مدرک تحصیلی مشمولین وظیفه غایب ملاک عمل بوده و سازمان وظیفه عمومی با توجه به اطلاعات مربوط به سوابق معافیت تحصیلی متقاضیان در سامانه جامع،در خصوص صحت و سقم آخرین مدرک تحصیلی آنان از مبادی ذیربط راستی آزمایی خواهد نمود.

3)در اجرای مقررات از متقاضیان این طرح تعهد محضری مبنی بر صحت مدارک تحصیلی ارائه شده اخذ خواهد شد ، بدیهی است در صورت احراز هرگونه تقلب در خصوص مدرک مذکور نسبت به ابطال کارت معافیت آنان اقدام و این دسته مشمولان حق هیچ گونه اعتراض و شکایت حقوقی و کیفری را نخواهند داشت.

********* فرایند اقدام *********

گام اول : پیش ثبت نام جریمه مشمولان غایب توسط دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) سراسر کشور صورت می گیرد .

گام دوم : کنترل مدارک ارائه شده توسط متقاضیان و تطبیق با ضوابط،ابلاغیه ها و دستورالعملهای صادره  توسط وظیفه عمومی مستقر در شهرستانها از طریق ارسال پرونده های آنان به معاونت وظیفه عمومی استان صورت می گیرد .

گام سوم : ارسال پیامک واریز وجه جریمه به مشمولان این طرح با سامانه پیامکی به شماره 1100 از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا صورت می پذیرد .

گام چهارم : مراجعه مشمولان متقاضی پس از دریافت پیامک این سازمان تا پنج روز به همان دفتر پلیس +10 که درخواست آنها در آن ثبت شده و دریافت میزان مبلغ مشخص شده ،شماره حساب، بانک و شناسه واریزی مورد نظر و همچنین فرم تعهد نامه محضری .

گام پنجم : ارائه مدارک تکمیل شده از قبیل تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی ظرف مدت 10 روز به همان دفتر پلیس +10 و ثبت در سامانه وظیفه عمومی (عدم ارائه مدارک مورد نظر در زمان مقرر به منزله انصراف از درخواست می باشد )

گام ششم : ثبت مدارک تکمیل شده متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام نموده در سامانه وظیفه عمومی و ارسال این سوابق از طریق همان دفتر پلیس +10 به وظیفه عمومی محل سکونت .

گام هفتم : بررسی و تایید مدارک ارسال شده توسط حوزه وظیفه عمومی محل سکونت و ارجاع پرونده به معاونت وظیفه عمومی استان جهت تایید نهایی

گام هشتم : معرفی به صدور کارت معافیت در مورد پرونده های متقاضیانی که دارای تاییدیه واریز در سامانه می باشند .

گام نهم : صدور کارت هوشمند معافیت از خدمت وظیفه عمومی و ارسال آن به نشانی متقاضیان .

 


سوالات متداول طرح جریمه مشمولان غایب

 1.کدامیک از مشمولان واجد شرایط طرح جریمه می باشند؟

افراد ذکور ایرانی که آخرین تاریخ اتمام تحصیل آنان(فراغت،انصراف،اخراج و ترک تحصیل منجر به اخراج) حداکثر تا پایان سال 1386 بوده باشد و تا کنون نیز موفق به اتمام خدمت دوره ضرورت نشده باشند(یعنی تا پایان سال1394 دارای بیش از هشت سال غیبت بوده باشند) می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

2.مشمولان دارای شرایط طرح ، چگونه باید اقدام نمایند؟

 مشمولان میبایست از تاریخ 93/11/15 لغایت 93/12/29  به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس + 10) مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

3.متقاضیان با چه مدارکی برای ثبت درخواست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)مراجعه نمایند؟

1.اصل و کپی شناسنامه مشمول

2. اصل و کپی کارت ملی مشمول

3. اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

4.اصل و کپی شناسنامه همسروفرزندان

5. یک قطعه عکس4*3 زمینه سفید رنگی

4.آیا مشمولین پس از ثبت اولیه می توانند ازدرخواست خود انصراف دهند ؟

بله- مشمولین می توانند در صورت انصراف ، درخواست خود را پس از اعلام زمان انصراف از سوی سازمان وظیفه عمومی به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10)  ارائه و سپس اقدام به ثبت درخواست اعزام به خدمت  می نمایند .

5.آیا ثبت نام در این طرح در زمان دیگری قابل اجرا می باشد؟

 خیر.تمامی متقاضیان می بایست ظرف زمان تعیین شده برای ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) ازتاریخ 93/11/15 لغایت 93/12/29  مراجعه نمایند.

6.آیا مشمولی که تا پایان سال 94 مدت غیبت وی به هشت سال می رسد می تواند دراین طرح ثبت نام نماید؟

 بله ، فردی که در حال حاضر دارای بیش از 7 سال غیبت میباشد و تا پایان سال 94   غیبت وی به بیش از هشت سال می رسد، می تواند درخواست خود را ثبت و پس از تصویب قطعی مبلغ با پرداخت جریمه ازسربازی معاف شود.

7.اقدام این طرح برای مشمولان خارج به چه صورت می باشد؟

مشمولان خارج از کشور می بایست به سفارتخانه ها ،کنسولگری ها و یا دفاتر حافظ منافع کشورمان مراجعه و درخواستشان را ثبت نمایند و راه دیگر این است که والدین و بستگان درجه یک و یا وکیل افراد می توانند این درخواست را در کشور ثبت نمایند.

8. این طرح شامل سربازان فراری می شود؟

سربازان فراری که آخرین تاریخ ترک خدمت آنان حداکثر تا پایان سال 1386 باشد،می توانند در طرح پیش ثبت نام شرکت نمایند لیکن لازم است سریعا وضعیت آنان در دادسرای نظامی رسیدگی شود و پس از اشتغال به خدمت می توانند اقدام نمایند.سربازان فراری که دارای غیبت اولیه نیز می باشند مدت فرار آنها با مدت غیبت اولیه آنان جمع و قابل مقایسه خواهد بود.

9. در صورتی که مشمولی درمدت تعیین شده نتواند نسبت به تکمیل درخواست خود اقدام نماید به خدمت اعزام می شود ؟

این طرح قابل تمدید نمی باشد ، بنابراین مشمولانی که در تاریخ ذکر شده ( 93 /11/15 لغایت 93/12/29) برای ثبت درخواست خود اقدام ننماید به منزله عدم تمایل آنان خواهد بود و به خدمت اعزام خواهند شد.

10. در صورتی که مشمول پس از ثبت نام در این مطرح در شمول معافیت دیگری قرار بگیرد ، چه اقدامی باید انجام دهد؟

مشمول بعداز ثبت نام  درخواست در صورت اینکه پس از بررسی شرایط یکی از معافیت ها را داشته باشد (مثال :دارای فرزندمعلول و یا معافیت پزشکی ) درخواست وی ابطال و جهت ثبت درخواست معافیت مورد نظر در دفاتر اقدام می نماید  و پس از بررسی مدارک از  معافیت بهره مند می شود .

11-پس از ابلاغ این طرح توسط ستاد کل نیروهای مسلح متقاضیان چگونه می توانند از وضعیت خود اطلاع پیدا نمایند؟

پس از ثبت درخواست خود در دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10)  مشمولان ازمراجعه  به دفاتر و یا سازمان وظیفه عمومی خود داری نمایند.  و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه نمایند و همچنین فراخوان اولیه از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد و در مرحله دوم، امکان ویرایش اطلاعات و یا انصراف درخواست طی فراخوانی به متقاضیان اعلام می گردد.

12- مشمولانی که دارای غیبت می باشد و توان پرداخت جریمه را ندارند تکلیفشان چیست؟

افرادی که دارای غیبت هستند وبه دلیل نداشتن شرایط نمی توانند با پرداخت جریمه از انجام خدمت سربازی معاف شوند در صورتی که تا 22 بهمن ماه سال جاری درخواست اعزام به خدمت را در دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس+10 ) ثبت نمایند در سال 94 مدت خدمت آنها 21 ماه میباشد و نیز اضافه خدمت آنها بخشیده می شود.

13- مشمولانی که واجد شرایط این طرح می باشند ودرخواست اعزام داده باشند تکلیفشان چیست؟

این افراد در مهلت یک ماهه اعلام شده با مراجعه به دفاتر پلیس +10 می توانند درخواست خود را برای پرداخت جریمه ریالی بجای خدمت سربازی ثبت نماید.

Leave a Reply