شانزده شاخص اقتصادی در یک نگاه

آخرین آمار از شاخص های اقتصادی بیانگر بیشترین افزایش شاخص در اسناد بانکی برگشت خورده و بالاترین کاهش در ارزش سهام معامله شده در بورس همچنین ریزش 57.5 درصدی نوسان نرخ دلار است.

بررسی آخرین آمار و ارقام بانک مرکزی از شاخص های کلان اقتصادی و بانکی که اغلب مربوط به مراد ماه بوده و هنوز برای شهریور ماه به روز رسانی نشده است نشان می دهد که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در شهریورماه نسبت به ماه قبل 1.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14.4 درصد افزایش یافته است در عین حال که این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آخرین ماه تابستان با رشد 21.1 درصدی همراه بود.

   در شهر تهران هم مربوط به مرداد و بیانگر تورم ماهانه 1.1 درصدی و تورم نقطه به نقطه 14.8 درصدی است.

اما در بین آمارهای اعلامی بانک مرکزی از متغیرهای اقتصادی در مدت اخیر آمار رشد اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی از پر بحث ترین ها بود . بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل را مثبت 4.6 درصد اعلام کرد.

آخرین اطلاعات از شاخص دیگر بیانگر رشد 0.9 درصدی بهای تولید کننده در مرداد و به عبارتی تورم ماهانه 0.9 درصدی است که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص بهای صادر کننده در مرداد 0.2 درصد افزایش یافت و در مجموع تورم نقطه به نقطه آن به 0.4 درصد رسید.

اما شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس در مردادماه امسال نسبت به همین زمان در سال قبل 43.4 درصد کاهش یافته که آن را جزو پر ریزش ترین شاخص ها قرار داده است. تغییرات ماهانه شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس 0.5 درصد بود.

نگاهی به تحولات قیمت ارز هم از کاهش نوسان و تورم خبر می دهد به طوری که در آمار مرداد ماه هر یک دلار در بازار آزاد تهران با کاهش یک درصدی تورم همراه بود که در مجموع نشان می دهد نرخ دلار نسبت به ماه مشابه سال 10.6 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که بنابر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور 1393در مقایسه با سال قبل متوسط دلار 7.5 درصد کاهش داشته است و دامنه نوسانات نرخ دلار 57.5 درصد ریزش داشته است که بیانگر برقراری ثبات نسبی در بازار ارز است.

همچنین متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار تهران در مرداد 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4 درصد افزایش یافت.

شاخص دیگر تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران است که در مرداد 3.5 درصد افزایش یافت در عین حال که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل هم 16.4 درصد رشد داشته است.

شاخص مبلغ اسناد برگشت خورده در اتاق پایاپای تهران هم در مرداد 39.1 درصد نسبت به همین ماه در سال قبل افزایش داشت تا صدرنشین تورم نقطه به نقطه در بین شاخص ها باشد.

تورم ماهانه مبلغ اسناد برگشتی بانکی در مرداد 9.8 درصد بود.

درعین حال شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در تهران در بین تورم های ماهانه شاخص‌های دیگر قابل توجه است به طوری که این شاخص در مرداد نسبت به تیرماه 63.8 درصد رشد داشت. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه آن حدود 0.1 درصد بود.

آخرین شاخص مربوط به شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری است که 1.1 درصد در مرداد افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه آن 20.7 درصد است.

منبع: ایسنا

Leave a Reply