شروط ایران برای مذاکره با پژو و رنو

رمزگشایی از شروط ایران برای مذاکره با پژو و رنو

پژو شروط ایران را پذیرفت

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از شروط ایران برای مشارکت با خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو رمزگشایی کرد و گفت: علاوه بر اینکه این خودروسازان باید در ایران سرمایه گذاری کنند، نوع قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که …

طرف مقابل اجازه ترک ایران را به راحتی نداشته باشد، بازارهای صادراتی محصولات مشترک تولیدی خود در ایران را در اختیار ما بگذارد، تولید محصول مشترک صورت گیرد و مرکز تحقیقاتی نیز در کشور راه اندازی شود.

هاشم یکه‌زارع در خصوص دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها گفت: شروط خودروسازان داخلی برای مشارکت با خارجی‌ها، بستگی به نوع سرمایه‌گذاری دارد که قرار است بین دو خودروساز صورت گیرد، این در حالی است که تیراژ تولید نیز در این مشارکت نقش تعیین کننده ای دارد که بر اساس این دو فاکتور، دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت قابلیت اجرایی دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: سیاست این گروه صنعتی برای مشارکت با خودروسازان خارجی، حرکت بر اساس سرمایه گذاری مشترک است، ضمن اینکه در مذاکراتی که این روزها با پژو و رنو داریم، این پیش‌شرط ها را مطرح کرده ایم.

وی تصریح کرد: در قراردادهای جدیدی که با خودروسازان خارجی منعقد خواهیم کرد، حتما منافع ملی را لحاظ می کنیم، این در حالی است که شرط سرمایه گذاری 50-50 را ایران خودرو با شرکت پژو مطرح کرده است، اما ممکن است بسته به نوع قرارداد و تیراژ تولید، نوع سرمایه گذاری‌ها در قراردادهای دیگر به صورت 40-60 یا 30-70 باشد. بنابراین عدد ثابتی را نمی توان برای مشارکت با خارجی ها، در سرمایه گذاری تعیین کرد و این به تناسب نوع و شرایط قرارداد متفاوت خواهد بود.

یکه‌زارع در پاسخ به این سئوال که پژو و رنو و سایر خودروسازانی که هم اکنون پای میز مذاکره با آنها برای حضور و سرمایه گذاری در ایران هستید، آیا این پیش‌شرط‌ها را پذیرفته‌اند، خاطرنشان کرد: پژو در مذاکرات خود این پیش‌شرط‌ها را پذیرفته است، البته باید باز هم تاکید کرد که نوع مشارکت مالی با خودروسازان خارجی بر اساس تیراژ تولید و نوع خودروهایی که قرار است تولید شود، متفاوت خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به منافع برد- بردی که این خودروساز در قراردادهای خود با خودروسازان خارجی لحاظ خواهد کرد، ادامه داد: دو شریکی که در هر مقوله‌ای از جمله خودروسازی با هم شراکت دارند، باید نوع قرارداد فی مابین را به گونه‌ای تنظیم کنند که منافع هر دو طرف حاصل شود، چراکه اگر قرار بر این باشد که تنها منافع یکی از طرفین قرارداد تامین شود، حتما آن قرارداد محکوم به شکست است و به نظر می رسد که باید به منافع شریک خود احترام گذاشته و او نیز منافع ما را به رسمیت بشناسد.

، وی در توضیح این مطلب ادامه داد: علاوه بر اینکه منافع مالی ایران خودرو و طرف مقابل باید تامین شود، ما به دنبال این هستیم که خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو، علاوه بر اینکه در ایران سرمایه گذاری می کنند، نوع قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که طرف مقابل اجازه ترک ایران را به راحتی نداشته باشد، بازارهای صادراتی محصولات خود را که در ایران تولید می شود، در اختیار ایران بگذارد، تولید محصول مشترک صورت گیرد و مرکز تحقیقاتی نیز در ایران راه اندازی شود. این مجموعه منافعی است که ایران خودرو در مذاکرات خود با خودروسازان دنبال می کند.

منبع: مهر

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733